0
 

Het Nieuwe Ambtenarenontslagrecht

mr. Gabi Stouthart

Advocaat bij Sprengers Advocaten

do 14 november 2019
13.00 - 16.15 uur
395,-
Actualiteit
Amsterdam
3 PO NOvA
 
 

Inhoud

Actueel: WNRA én WAB op 1 januari van kracht! Extra complex

Twee nieuwe wetten wijzigen de rechtspositie van de ambtenaar volledig! De `normalisering` van het ambtenarenrecht treedt gelijktijdig met de WAB op 1 januari 2020 al in werking. Wat betekent deze samenloop van nieuwe wetgeving? De hoogste tijd om u en uw cliënten goed voor te gaan bereiden!

Weet u het antwoord op de volgende vragen?

 • Wat is de stand van zaken rondom de aanpassingen van de wet-, regelgeving en cao’s?
 • Wat gaat er wijzigen in de ontslagprocedure?
 • Welke vergoedingen zijn er en hoe verhouden ze zich tot elkaar: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding?
 • Wat is de invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding? Wat zijn de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans?
 • Wat wijzigt er met betrekking tot de integriteit van de ambtenaar?

Bovendien is er veel 'laatste nieuws':

 • Sinds 22 november 2018 is de concepttekst van de cao Gemeenten bekend. De nieuwe cao gaat samen met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten de rechtspositie uitmaken van de werknemer binnen de sector gemeenten
 • Inhoud van het Onderhandelaarsakkoord cao Rijk is bekend
 • Op 6 november 2018 is het voorstel van de Aanpassingswet WNRA bij de Tweede Kamer ingediend
 • Op 22 november 2018 is het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een aanpassingswet die ervoor zorgt dat de medewerkers van openbare onderwijsinstellingen niet onder de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017 zullen vallen.

U krijgt in één middag van specialist Gabi Stouthart van Sprengers Advocaten antwoord op deze en vooral uw vragen. Schrijf u nú in!

 

Programma

12.30 uur Ontvangst met inlooplunch
13.00 uurHet nieuwe ambtenarenontslagrecht: procedurewijzigingen, stand van zaken

 

Het nieuwe ambtenarenontslagrecht

 • Stand van zaken aanpassingen wet-, regelgeving en cao’s
 • Ontslagprocedure: wat gaat er veranderen?
14.30 uurKoffie- en theepauze
14.45 uurVergoedingen en integriteit

Vergoedingen: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding

 • Welke zijn er? Hoe verhouden ze zicht tot elkaar?
 • WW in relatie tot de andere vergoedingen
 • invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding
 • Wettelijke en bovenwettelijke vergoedingen
 • Gevolgen van Wet Arbeidsmarkt in Balans

De integriteit van de ambtenaar: wat verandert er?

16.15 uurEinde cursus

U krijgt uw certificaat direct mee naar huis!

 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


De WAB, ingrijpende veranderingen in het Arbeidsrecht

Actueel: Eerste Kamer akkoord met WAB! Invoering 1/1/20

Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans is goedgekeurd door de Eerste Kamer! Ontslag wordt eenvoudiger door de stapeling van gronden, maar ook duurder! Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Wilt u ook weten wat u uw cliënten hierover moet adviseren? Hoe verhoudt deze nieuwe wetgeving zich tot de WWZ? Herman van der Meer, voorzitter van het Gerechtshof in Amsterdam is uw docent.

mr. Herman van der Meer

President van het Gerechtshof Amsterdam

di 10 september 2019
10.00 - 16.15 uur
495,-
Masterclass
Amsterdam
5 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Flexibele Arbeidsrelaties

Actueel: Eerste Kamer akkoord met de WAB! Belangrijke nieuwe jurisprudentie!

De WAB heeft belangrijke consequenties voor flexibele arbeid. Inwerkingtreding is al op 1 januari as. Op deze cursus krijgt u van raadsheer in het hof, tevens kantonrechter –plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en advocaat Erica Wits uitleg hoe de huidige flexibele arbeidswetgeving overloopt in de nieuwe WAB. Schrijf u snel in!De volgende thema's staan tijdens deze cursus centraal:1. Payrolling2. Uitzendarbeid en contracting3. Contracten voor bepaalde tijd4. Opvolgend werkgeverschap in situaties als outsourcing en heraanbesteding5. Oproeparbeid en min-max-contracten.

mr. Ellen de Groot
mr. Erica Wits
vr 20 september 2019
10.00 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus