0
 

Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen 5 Plaatsen beschikbaar

Tips & trucs voor het gehele overnameproces van voorfase tot ná de closing

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
wo 12 oktober 2022
9.15 - 17.00 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam
6 PO NOvA PO
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie?

Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht.

Aan bod komt onder andere:
LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht.

Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen. Schrijf u nú in!

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.15 uurStart cursus

Korte introductie van het programma. Inventarisatie van uw wensen

9.30 uurPrecontractuele fase/voorfase/Wwft (wie is uw cliënt?)/interne besluitvorming
 • NDA
 • Letter of intent
 • Due diligence: met o.a. de risicoverdeling
 • Medezeggenschap
 • Mededinging
 • CAO
 • Toezichthouder (afhankelijk van de branche)
 • Onderzoek- en mededelingsplicht
11.00 uurKoffie/ en theepauze
11.15 uurVervolg Precontractuele fase/voorfase/Wwft/interne besluitvorming
11.45 uurOvernameovereenkomst
 • Koopovereenkomst van aandelen (SPA)
 • Gemengde transacties-combinaties van b én c.
 • Waardering aandelen
 • Koopprijs elementen
 • Closing accounts
 • Locked box
 • Earn out
12.45 uurLunch
13.30 uurDe Overnameovereenkomst / vervolg
 • Schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces
 • Koop
  • Verkoop
  • Levering
  • Opschortende voorwaarden
  • Overdracht
 • Inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid
 • Vrijwaringen
 • Verweer tegen inbreuk derden
 • Zekerheden
15.00 uurKorte middagbreak
15.15 uurGaranties
 • Tips verkopersvriendelijk
 • Tips kopersvriendelijk
 • Overdracht rechten en plichten
 • Afstand van vernietiging/ontbinding
 • Relatie met voorgaande overeenkomsten
 • Toepasselijk recht
  • Tips verkopersvriendelijk
  • Tips kopersvriendelijk
  • Overdracht rechten en plichten
  • Afstand van vernietiging/ontbinding
  • Relatie met voorgaande overeenkomsten
  • Toepasselijk recht

  Closing:

  • Soorten aandelen
  • Levering aandelen / titel recherche / UBO-register
  • Escrow-arrangementen, Notary letter, Fund flow
  • Post closing issues
17.00 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Van der Valk Amsterdam RAI

Amsterdam


 

Ook interessant voor u?


Geschillen in het Familiebedrijf

Actueel: Nieuwe cursus!

Geschillen in het familiebedrijf zijn complex. Juridisch en ook door de emotie die er bij komt kijken. Op deze cursus leert u de governance van een familiebedrijf zo in te richten dat mogelijke geschillen zo veel mogelijk voorkomen worden, óf zo goed mogelijk kunnen worden opgelost. U krijgt inzicht vanuit het notariaat én de advocatuur: notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) en advocaat Duco Lodder (Duco Lodder Corporate Law Boutique) behandelen o.a. de volgende onderwerpen: soort geschillen; geschillen bij bedrijfsopvolging; dividendbeleid; familieleden wel/niet als bestuurders; certificaathouders; familie vs. RvC/RvA; emoties in het familiebedrijf; inrichting governance/familiestatuut; toe- en uittreding; regelingen en afspraken om geschillen op te lossen; geschillenbeslechting onder het BV-recht en vele andere onderwerpen. U leert op praktische wijze waar een familiestatuut en arbitrageclausule aan moet voldoen!

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
do 17 november 2022
9.15 - 17.30 uur
795,-
Masterclass
Amsterdam
7 NOvA PO
/
7 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers onder andere de volgende onderwerpen: Welk type warmtenetten zijn er? Stakeholders en hun rollen: warmteleverancier, aannemer, gebouweigenaar, woningcorporatie, financier, afnemer van warmte (huurder of woningeigenaar; Contractvorming in het kader van de aanleg en aansluiting van een warmtenet; Contractvorming in het kader van de exploitatie van een warmtenet; Notariële/goederenrechtelijke aspecten warmtenet; Juridisch kader in rekening brengen warmte; Regulerend kader Warmtewet; Warmtewet en huurrecht met o.a. of de Warmtewet van toepassing is op WKO van derde? HR 21 januari 2022! Het opstalrecht in het kader van de warmtewetHet warmtenet en de netwerkregistratie; De dubbeldekker constructie uitgelegd; Veel voorkomende vragen en problemen bij het opstalrecht; De leveringsovereenkomst; Vergunningsplicht Warmtewet (denk ook aan omgevings- of leveringsvergunningen); Warmtewet en de uitbesteding aan derden door de VVE of verhuurder; Wat zijn de verplichtingen van de leverancier? Hoe handhaaft de ACM?

mr. Arnaud Wilod Versprille
Marijn Huijbers
do 13 oktober 2022
10.00 - 16.30 uur
695,-
Masterclass
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus