0
 

Live online cursus: De Ontslagprocedure van het UWV in crisistijd

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

do 15 oktober 2020
9.30 - 12.45 uur
199,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Online cursus vanuit huis of kantoor

In deze onlinecursus van 3 uur (3 PO) behandelt Jan Meijer (UWV) de volledige ontslagprocedure van het UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de wijze waarop de NOW van invloed is op het reorganisatietraject. Aan de orde komen o.a.: 

 • De laatste ontwikkelingen rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden
 • De gemiddelde beslistermijn
 • De nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure (zomer 2020)
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0)
 • Hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A grond

Let op, dit is een online cursus.

 

Programma

9.00 uurToegang tot de online cursus staat open
9.30 uurBedrijfseconomisch ontslag en actualiteiten UWV
 • Ontwikkelingen rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden
 • Nieuwe Uitvoeringsregels (zomer 2020) procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure: absolute- en relatieve competentie, voorlopige aanvraag, herhaalde aanvraag, vertrouwelijke gegevens, geldigheid van de beslissing, etc.
 • nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (zomer 2020): wijziging toetsing opzegverboden bij beëindiging werkzaamheden onderneming, wijziging toetsing raadpleging medezeggenschap bij beoordeling ontslagaanvraag, etc.
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW-regeling (1e tranche). En hoe zit dit bij de 2e tranche van de NOW?
 • Hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
11.15 uurPauze
11.30 uurBedrijfseconomisch ontslag en actualiteiten UWV
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling (nieuw art. 2a) in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst, wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A grond
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (geldend sinds 1 april 2020): voorwaarden, bewijsstukken, beperkingen, het aanvraagproces, termijnen, veelgestelde vragen, etc.
 • Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever (geldend vanaf 1 januari 2021): inhoud en reikwijdte
12.45 uurEinde onlinecursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus