0
 

De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

Veel praktijkvoorbeelden!

mr. Ellen de Groot
mr. Pauline Burger
do 7 november 2019
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA
 
 

Inhoud

Actueel: Ontslag na 2 jaar ziekte? Belangrijke jurisprudentie!

Slapende dienstverbanden? Wat 'moet u er van de rechter/wetgever' mee? De zieke werknemer is arbeidsrechtelijk complex. Wat kunt u van de vernieuwde cursus 'De complexe rechtspositie van de zieke werknemer' verwachten? Raadsheer in het hof, tevens kantonrechter-plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en arbeidsrechtadvocaat Pauline Burger behandelen o.a.:

 • de nieuwe Wet 'Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte'. Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?
 • Hoe zit het nu met ontslag van een zieke werknemer die langdurig ziek is geweest? Hoe te handelen? Wanneer wel/geen compensatie van de transitievergoeding?
 • recente jurisprudentie over het ontslag van werknemers na 2 jaar ziekte
 • belangrijke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van deeltijdontslag en wijziging van de bedongen arbeid
 • wat de grenzen zijn aan de ontslagbescherming van zieke werknemers
 • wanneer loondoorbetaling wel/niet meer verplicht is
 • wat passende arbeid precies is
 • wanneer de bedrijfsarts aansprakelijk kan zijn
 • waar u qua regels op moet letten bij frequent ziekteverzuim
 • wanneer er sprake is van disfunctioneren, de combinatiegrond van toepassing is en een billijke vergoeding moet worden betaald

Docenten behandelen het complete traject van de zieke werknemer! Er is ruim de gelegenheid voor uw eigen vragen.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurZiekte en loon - Ellen de Groot
 • Arbeidsongeschiktheid bij ziekte, ziekmelding vereist?
 • Beoordeling ziek/niet ziek
 • Taakafbakening behandelend arts, bedrijfsarts en deskundige UWV (verzekeringsarts)
 • Loonvordering tijdens ziekte
 • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Sancties jegens werknemer zoals loonstop en loonopschorting
11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurZiekte en loon vervolg - Ellen de Groot
 • Uitval na conflict, STECR werkwijzer en de nieuwe werkwijzer arbeidsconflicten van de NVAB die in de zomer  van 2019 verschijnt
 • Loondoorbetaling na conflict
 • Deskundigenoordeel
 • Re-integratie
 • De ‘Compensatie Transitievergoeding na langdurige ziekte’ met alle haken en ogen
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurReïntegratie en beoordeling ogv poortwachterstoets UWV, Pauline Burger

• Re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever mede met het oog op de loonsanctie
• Deskundigenoordeel en poortwachterstoets van het UWV
• Opgelegde loonsanctie, bezwaarmogelijkheden, verzuimherstel

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurOntslag, premierisico’s en transitievergoeding, Pauline Burger

• Ontslag tegen het einde van het tweede jaar ziekte en aanspraak op ZW, WW of WIA
• Beëindigingsovereenkomst en sancties wegens benadeling
• Verhaal ziekengeld en het beperken van premierisico’s ogv de BEZAVA
• Ontbinding wegens veelvuldig ziekteverzuim
• (Gedeeltelijk) beëindiging na twee jaar ziekte en de transitievergoeding
• Compensatieregeling transitievergoeding UWV

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Park Plaza Utrecht
Westplein 50
3531 BL Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Het Nieuwe Ambtenarenontslagrecht

Actueel: WNRA én WAB op 1 januari van kracht! Extra complex

Twee nieuwe wetten wijzigen de rechtspositie van de ambtenaar volledig! De `normalisering` van het ambtenarenrecht treedt gelijktijdig met de WAB op 1 januari 2020 al in werking. Wat betekent deze samenloop van nieuwe wetgeving? De hoogste tijd om u en uw cliënten goed voor te gaan bereiden! Weet u het antwoord op de volgende vragen? Wat is de stand van zaken rondom de aanpassingen van de wet-, regelgeving en cao’s? Wat gaat er wijzigen in de ontslagprocedure? Welke vergoedingen zijn er en hoe verhouden ze zich tot elkaar: WW, transitievergoeding, billijke vergoeding? Wat is de invloed van bovenwettelijke vergoedingen op de transitievergoeding? Wat zijn de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans? Wat wijzigt er voor de integriteit van de ambtenaar? U krijgt in één middag van specialist Gabi Stouthart van Sprengers Advocaten antwoord op deze en vooral uw vragen. Schrijf u nú in!

5 Plaatsen beschikbaar.
mr. Gabi Stouthart

Advocaat bij Sprengers Advocaten

do 14 november 2019
13.00 - 16.15 uur
299,-
Actualiteit
Amsterdam
3 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus