0
 

mr. Pauline Burger

Advocaat bij Sprengers advocaten


 

Introductie

Pauline is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast is zij als redacteur verbonden aan het tijdschrift voor Recht en Arbeid en schrijft ze voor verschillende vakbladen.


 

Cursussen


De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

Actueel: Speciale aandacht voor 'Slapende dienstverbanden'!

Slapende dienstverbanden? De Hoge Raad heeft eind 2019 hier een arrest over gewezen en de Minister is met een aanvullende brief gekomen. Wat betekent dit in de praktijk? Hoeveel van de Transitievergoeding wordt gecompenseerd? Wat moet u precies doen voor compensatie? De zieke werknemer is arbeidsrechtelijk complex. Wat kunt u van de vernieuwde cursus 'De complexe rechtspositie van de zieke werknemer' verwachten? Raadsheer in het hof, tevens kantonrechter-plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en arbeidsrechtadvocaat Pauline Burger behandelen o.a. de actuele problematiek rond de beëindiging van het arbeidscontract van langdurig zieken en compensatie van de transitievergoeding. Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer? Verder speciale aandacht voor de recente uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van deeltijdontslag en wijziging van de bedongen arbeid. Rechter Ellen de Groot én arbeidsrecht advocaat Pauline Burger geven u vanuit verschillende invalshoeken helderheid in deze complexe materie rondom de zieke werknemer.

mr. Ellen de Groot
mr. Pauline Burger
vr 3 april 2020
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus