0
 

De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

Veel praktische voorbeelden!

mr. Ellen de Groot
mr. Pauline Burger
vr 3 april 2020
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Het Corona virus: wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?

Vanwege Corono is deze cursus geannuleerd op 3 april. We zijn op zoek naar een nieuwe datum waarover de cursisten zo snel mogelijk geïnformeerd zullen worden.

Veel actualiteiten:

 • Het Corona virus en de arbeidsrechtelijke gevolgen: loondoorbetaling bij quarantaine? Hoe regel je de risicoverdeling van loon?
 • Slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft eind 2019 hier een arrest over gewezen en de Minister is met een aanvullende brief gekomen. Wat betekent dit in de praktijk? Hoeveel van de Transitievergoeding wordt gecompenseerd? Wat moet u precies doen voor compensatie?
 • Wijziging van artikel 7:628: wat betekent dat voor de bewijslast verdeling bij  arbeidsconflicten?

De zieke werknemer is arbeidsrechtelijk complex. Wat kunt u van de vernieuwde cursus 'De complexe rechtspositie van de zieke werknemer' verwachten? Rechter Ellen de Groot en arbeidsrechtadvocaat Pauline Burger behandelen o.a.:

 • de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij maatregelen i.v.m. het Corona virus
 • de nieuwe Wet 'Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte'. Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?
 • hoe zit het nu met ontslag van een zieke werknemer die langdurig ziek is geweest? Hoe te handelen? Wanneer wel/geen compensatie van de transitievergoeding?
 • recente jurisprudentie over het ontslag van werknemers na 2 jaar ziekte
 • belangrijke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van deeltijdontslag en wijziging van de bedongen arbeid
 • wat de grenzen zijn aan de ontslagbescherming van zieke werknemers
 • wanneer loondoorbetaling wel/niet meer verplicht is
 • wat passende arbeid precies is
 • wanneer de bedrijfsarts aansprakelijk kan zijn
 • waar u qua regels op moet letten bij frequent ziekteverzuim
 • wanneer er sprake is van disfunctioneren, de combinatiegrond van toepassing is en een billijke vergoeding moet worden betaald

Docenten behandelen het complete traject van de zieke werknemer! Er is ruim de gelegenheid voor uw eigen vragen.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurZiekte en loon - Ellen de Groot
 • Corona actualiteiten
 • Arbeidsongeschiktheid bij ziekte, ziekmelding vereist?
 • Beoordeling ziek/niet ziek
 • Taakafbakening behandelend arts, bedrijfsarts en deskundige UWV (verzekeringsarts)
 • Loonvordering tijdens ziekte
 • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Sancties jegens werknemer zoals loonstop en loonopschorting
11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurZiekte en loon vervolg - Ellen de Groot
 • Uitval na conflict, STECR werkwijzer en de nieuwe werkwijzer arbeidsconflicten van de NVAB die in de zomer  van 2019 verschijnt
 • Loondoorbetaling na conflict
 • Deskundigenoordeel
 • Re-integratie
 • De ‘Compensatie Transitievergoeding na langdurige ziekte’ met alle haken en ogen
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurReïntegratie en beoordeling ogv poortwachterstoets UWV, Pauline Burger

• Re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever mede met het oog op de loonsanctie
• Deskundigenoordeel en poortwachterstoets van het UWV
• Opgelegde loonsanctie, bezwaarmogelijkheden, verzuimherstel

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurOntslag, premierisico’s en transitievergoeding, Pauline Burger

• Ontslag tegen het einde van het tweede jaar ziekte en aanspraak op ZW, WW of WIA
• Beëindigingsovereenkomst en sancties wegens benadeling
• Verhaal ziekengeld en het beperken van premierisico’s ogv de BEZAVA
• Ontbinding wegens veelvuldig ziekteverzuim
• (Gedeeltelijk) beëindiging na twee jaar ziekte en de transitievergoeding
• Compensatieregeling transitievergoeding UWV

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht