0
 

De Complexe Rechtspositie van de Zieke Werknemer

Veel praktische voorbeelden!

mr. Ellen de Groot
mr. Pauline Burger
vr 3 april 2020
10.00 - 16.15 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Het Corona virus: wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen?

Vanwege Corono is deze cursus geannuleerd op 3 april. We zijn op zoek naar een nieuwe datum waarover de cursisten zo snel mogelijk geïnformeerd zullen worden.

Veel actualiteiten:

 • Het Corona virus en de arbeidsrechtelijke gevolgen: loondoorbetaling bij quarantaine? Hoe regel je de risicoverdeling van loon?
 • Slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft eind 2019 hier een arrest over gewezen en de Minister is met een aanvullende brief gekomen. Wat betekent dit in de praktijk? Hoeveel van de Transitievergoeding wordt gecompenseerd? Wat moet u precies doen voor compensatie?
 • Wijziging van artikel 7:628: wat betekent dat voor de bewijslast verdeling bij  arbeidsconflicten?

De zieke werknemer is arbeidsrechtelijk complex. Wat kunt u van de vernieuwde cursus 'De complexe rechtspositie van de zieke werknemer' verwachten? Rechter Ellen de Groot en arbeidsrechtadvocaat Pauline Burger behandelen o.a.:

 • de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij maatregelen i.v.m. het Corona virus
 • de nieuwe Wet 'Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte'. Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?
 • hoe zit het nu met ontslag van een zieke werknemer die langdurig ziek is geweest? Hoe te handelen? Wanneer wel/geen compensatie van de transitievergoeding?
 • recente jurisprudentie over het ontslag van werknemers na 2 jaar ziekte
 • belangrijke uitspraak van de Hoge Raad op het terrein van deeltijdontslag en wijziging van de bedongen arbeid
 • wat de grenzen zijn aan de ontslagbescherming van zieke werknemers
 • wanneer loondoorbetaling wel/niet meer verplicht is
 • wat passende arbeid precies is
 • wanneer de bedrijfsarts aansprakelijk kan zijn
 • waar u qua regels op moet letten bij frequent ziekteverzuim
 • wanneer er sprake is van disfunctioneren, de combinatiegrond van toepassing is en een billijke vergoeding moet worden betaald

Docenten behandelen het complete traject van de zieke werknemer! Er is ruim de gelegenheid voor uw eigen vragen.

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurZiekte en loon - Ellen de Groot
 • Corona actualiteiten
 • Arbeidsongeschiktheid bij ziekte, ziekmelding vereist?
 • Beoordeling ziek/niet ziek
 • Taakafbakening behandelend arts, bedrijfsarts en deskundige UWV (verzekeringsarts)
 • Loonvordering tijdens ziekte
 • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer
 • Sancties jegens werknemer zoals loonstop en loonopschorting
11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurZiekte en loon vervolg - Ellen de Groot
 • Uitval na conflict, STECR werkwijzer en de nieuwe werkwijzer arbeidsconflicten van de NVAB die in de zomer  van 2019 verschijnt
 • Loondoorbetaling na conflict
 • Deskundigenoordeel
 • Re-integratie
 • De ‘Compensatie Transitievergoeding na langdurige ziekte’ met alle haken en ogen
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurReïntegratie en beoordeling ogv poortwachterstoets UWV, Pauline Burger

• Re-integratieverantwoordelijkheid van de werkgever mede met het oog op de loonsanctie
• Deskundigenoordeel en poortwachterstoets van het UWV
• Opgelegde loonsanctie, bezwaarmogelijkheden, verzuimherstel

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurOntslag, premierisico’s en transitievergoeding, Pauline Burger

• Ontslag tegen het einde van het tweede jaar ziekte en aanspraak op ZW, WW of WIA
• Beëindigingsovereenkomst en sancties wegens benadeling
• Verhaal ziekengeld en het beperken van premierisico’s ogv de BEZAVA
• Ontbinding wegens veelvuldig ziekteverzuim
• (Gedeeltelijk) beëindiging na twee jaar ziekte en de transitievergoeding
• Compensatieregeling transitievergoeding UWV

16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Tips en trucs van de Kantonrechter in Arbeidsrechtzaken!

Actueel: Voorkom procedurele fouten. Voorkom beroepsfouten!

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken na invoering van de WAB? Tips en trucs?! Onder de WWZ was een procesrechtelijke fout zo gemaakt en dan moet u vanaf 1 januari as. met wéér nieuw ontslagrecht werken! U krijgt in één dag een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting! Uw docent senior rechter Tjarda Pieters legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt.

mr. Tjarda Pieters

Senior rechter Rechtbank Amsterdam

ma 6 april 2020
10.00 - 16.15 uur
595,-
Praktijkcursus
Utrecht
5 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

Actueel: De eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht!

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste ervaringen en meest recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe ontslagrecht. Bijvoorbeeld over de eerste gevolgen van het nieuwe ontslagrecht (de WAB), het arrest van 8 november 2019 inzake de 'slapende dienstverbanden' en de uitvoering van de Compensatieregeling Transitievergoedingen.

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
di 16 juni 2020
10.00 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Het Perfecte Oproepcontract na invoering van de WAB op 1/1/2020!

Actueel: Deze cursus gaat online door via Zoom!

Deze cursus gaat online door via Zoom, met speciale aandacht voor de Oproepkracht in de Corona crisis! Deze cursus gaat online door via Zoom, met speciale aandacht voor de Oproepkracht in de Corona crisis! De wetgeving over oproepcontracten is per 1 januari ingrijpend gewijzigd. Als werkgever moet u goed opletten: - Wat zijn de gevolgen voor flexmedewerkers met een jaarurennorm nu er wellicht voor langere tijd geen werk voor hun is? - Wat zijn de loonaanspraken van een werknemer als de werkgever binnen 4 dagen voor ingang het rooster wijzigt? Hoe gaat u hier bijvoorbeeld mee om tijdens deze Corona crisis? - Wat is wanneer aantrekkelijker: een min-/maxcontract of een contract met een jaarurennorm? Vast of voor bepaalde tijd? - Hoe kan de werkgever de nieuwe gedifferentieerde hoge WW-premie voorkomen? - Hoe voorkomt een werkgever dat een oproepkracht die wordt opgeroepen voor 2 uur voor 3 uur moet worden betaald? - Weet u dat een werknemer tot 5 jaar na dato nog een navordering kan doen als deze (onbedoeld) toch nog recht blijkt te hebben op een doorlopend contract of niet uitbetaalde uren nadat een oproep kort voor aanvang is vervallen?  Zorg ervoor dat u uw cliënten volledig informeert. In één ochtend legt specialist Marita Hoogeveen u uit wat voor úw situatie het perfecte oproepcontract is. Schrijf u direct in!

mr. Marita Hoogeveen

Advocaat bij EMH Advocatuur

do 23 april 2020
9.30 - 12.45 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
3 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus