0
 

De AVG en het Scheidingsdossier

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de echtscheidingspraktijk?

mr. drs. Eva De Vries

Advocaat bij Deikwijs

ma 25 juni 2018
9.30 - 12.45 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
3 NOvA
/
3 MfN cat. 2
/
3 KNB
 
 

Inhoud

Sinds 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er gelden nu meer verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens, óók voor notarissen, advocaten en mediators. In de echtscheidingspraktijk werkt u vaak met persoonsgegevens van gevoelige aard. Dit vraagt vaak om extra alertheid. Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de familierechtpraktijk? Welke regels zijn juist bij een scheidingsdossier van belang?

Niet alleen moet u uw gegevenshuishouding op orde hebben, u moet ook zorgen dat betrokkenen hun rechten op bijvoorbeeld inzage en rectificatie kunnen inroepen. U kunt of wilt bijvoorbeeld niet altijd de betrokkenen (ex-partners!) inzage geven in de persoonsgegevens die u van hen in uw dossier heeft. U kunt hierbij denken aan persoonlijke informatie die u van uw cliënt hebt gekregen, maar ook aan informatie van derden bijvoorbeeld rapporten van Jeugdzorg.

Moet u ook als klein kantoor voldoen aan de nieuwe documentatieplicht en zo ja hoe? Heeft u ook een privacy statement nodig en welke informatie zet u daarin? Hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren? Wat betekent het recht op dataportabiliteit voor u? Wanneer moet u een datalek melden bij de toezichthouder en de betrokkenen, nu de gegevens die u verwerkt gevoelig kunnen zijn?

In de Actualiteitencursus De AVG en het Scheidingsdossier bespreekt mr. drs. Eva de Vries met u welke stappen u kunt nemen om te voldoen aan de AVG. De belangrijkste beginselen worden met u doorgenomen en u krijgt concrete actiepunten mee zodat uw organisatie klaar is voor de AVG.

 

Programma

09.00 uurOntvangst met koffie en thee
09.30 uurBasisbeginselen van de AVG en de Uitvoeringswet AVG
11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurThema’s uit de AVG toegespitst op het scheidingsdossier
12.45 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht