0
 

Echtscheidingsconvenanten: Juridisch en Fiscaal

Met praktische voorbeelden om uw convenanten direct te verbeteren!

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

ma 4 april 2022
9.30 - 17.15 uur
695,-
Verdieping
Utrecht
6 NOvA PO
/
6 MfN cat. 2
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Om de gevolgen van een echtscheiding goed te regelen is een ondubbelzinnig echtscheidingsconvenant essentieel. U leert in de Verdiepingscursus Echtscheidingsconvenanten niet alleen hoe u een juridisch onduidelijk of onvolledig convenant voorkomt, maar ook hoe uw convenanten voor uw cliënt fiscaal geoptimaliseerd zijn. De docenten geven u praktische tekstvoorbeelden waarmee u uw convenanten direct kunt verbeteren. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke peildata kunt u nemen voor verrekening, verdeling en ontbinding? Fiscale gevolgen van de verdeling van “brutobedragen” zoals lijfrenten en stamrechten.
  • Hoe maakt u optimaal gebruik van de doorschuifregeling en met welke termijnen moet u rekening houden? Wat zijn de fiscale gevolgen van een afwijkende verrekening of verdeling?
  • De verdeling van de eigen woning: wanneer is er sprake van een eigenwoningschuld zodat de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan? Hoe kunt u de woning financieel verdelen terwijl deze fiscaal onverdeeld blijft?
  • Verdeling van de gemeenschap en het vastleggen van afspraken over de afwikkeling van het verrekenbeding: niet alleen aandacht voor de verdeling van het bezit maar ook aandacht voor schulden.
  • Partner- en kinderalimentatie; hoe uitgebreid moet u de behoefte of de uitgangspunten van de alimentatieberekening in het convenant omschrijven? Fiscale aandachtspunten zoals afkoop van alimentatie: hoe voorkomt u dat de afkoopsom wel belast maar niet aftrekbaar is?
  • Is een “side letter” of “letter of understanding” naast het convenant noodzakelijk? Wanneer?
  • Pensioenafwikkeling: netto verrekening van pensioenrechten en de pensioenverrekeningslijfrente.
 

Programma

09.00 uurOntvangst met koffie en thee
09.30 uurHuwelijksvermogensrecht

– Verdeling gemeenschap
– Afwikkeling Verrekenbeding
– Peildata
– Eigen Woning
– Fiscale aandachtspunten

11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurAlimentatie

– Niet-wijzigingsbeding
– Fiscaal partnerschap
– Afkoop

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurPensioen

– Netto verrekening van pensioenrechten
– Pensioenverrekeningslijfrente.

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurOverig

– Vernietiging van een convenant: wanneer kan een convenant op grond van benadeling van meer dan ¼ worden vernietigd en hoe voorkomt u dit?
– Vernietiging op grond van wilsgebreken
– Het convenant als vaststellingsovereenkomst: wanneer is dit verstandig? Welke onderdelen betreft dit dan?
– Vaststellingsovereenkomst en vernietiging

17.15 uurEinde programma
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht