0
 

Conflicten in het Familiebedrijf

maak zelf een voorbeeldstatuut + arbitrageclausule

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
di 2 juli 2019
Amsterdam
12.30 - 20.15 uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Conflicten in het familiebedrijf zijn complex. In deze cursus bespreken de docenten:

  • welk soort conflicten er zijn (bijv. over het dividendbeleid, familieleden die wel of niet mogen besturen of de opvolging)
  • hoe de optimale governance er voor een familiebedrijf uit ziet: juridisch en praktijk aan de hand van een familiestatuut
  • wat voor soort regelingen en afspraken gemaakt kunnen worden om problemen op te lossen
  • welke opties voor geschillenbeslechting er zijn
  • wat de rol van de nieuwe UBO-register wetgeving hierbij is

U leert bovendien een eigen familiestatuut en arbitrageclausule te maken!

Uw docenten zijn de in deze materie gespecialiseerde notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder. Schrijf u snel in om uw cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn!

 

Programma

12.00 uurOntvangst met inlooplunch
12.30 uurGeschillen in het familiebedrijf

– Soort geschillen
– Bij bedrijfsopvolging
– Dividendbeleid
– Familieleden wel/niet als bestuurders
– Certificaathouders
– Familie vs. RvC/RvA
– Emoties in het familiebedrijf

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurFamily Governance – kenmerken en juridische elementen

Definitie familiebedrijf en eigenschappen familiestatuut
– Doelstelling Familiestatuut
– Lidmaatschap: toe- en uittreding, opvolging
– Belangen verschillende familieleden: privé/zakelijk
– Financieel: financiering en uitkering
– Informatievoorziening
– Conflicten voorkomen
– Toezicht: extern (RvC/RvA) en intern

15.00 uurRegelingen en afspraken om conflicten op te lossen

– Regeling in statuut
– Informele oplossing via vertrouwenspersoon
– Mediation
– Arbitrage en de arbitrageovereenkomst
– Bindend advies

15.45 uurKoffie- en theepauze
16.00 uurGeschillenbeslechting onder het BV-recht

– De wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:336 BW – uitstootregeling
– art. 2: 343 BW – uittreedregeling
– art. 2:337 lid 2 BW – de wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:340 lid 3 BW – afwijkingen, bijvoorbeeld op basis van kennelijk onredelijke prijs

– Forumkeuze: arbitrage, bindend advies, overheidsrechter waaronder Ondernemingskamer
– Enquete procedure
– Mediation

17.00 uurDiner
17.45 uurRol nieuwe UBO-wetgeving en privacy bij forumkeuze - introductie UBO-register
18.15 uurMaak uw eigen familiestatuut en arbitrageclausule (met tussendoor een korte pauze)

Aan de hand van een casus stelt u in groepjes een familiestatuut op
– Na afloop krijgt u een voorbeeldstatuut + complete arbitrageclausule mee naar huis

20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


Conflicten in de Vennootschap

Tijdens deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap centraal.

mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs
vr 28 juni 2019
Amsterdam
10.00 - 17.15 uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komen aan bod. Maar ook de optimale samenhang tussen een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Het model krijgt u mee!

mr. Arnaud Wilod Versprille

Notaris bij Olenz Notarissen

di 9 april 2019
Utrecht
10.00 - 16.00 uur
695,-
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Corporate Governance Rechtspersonen - nieuwe wetgeving voor de niet-beursgenoteerde rechtspersoon, trends en jurisprudentie

De Wet Bestuur & Toezicht heeft ingrijpende gevolgen. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting wijzigt er veel: - de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, - de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en - de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bovendien verandert het wettelijke kader ingrijpend: - Zij krijgen de mogelijkheid tot instelling van een raad van commissarissen, - Ook wordt het voor alle rechtspersonen mogelijk om te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem. Door de regels die op deze punten al gelden voor de NV en de BV te verplaatsen naar het algemene gedeelte van Boek 2 BW komen zij ook te gelden voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Daarbij wordt, waar dat nodig is, wel rekening gehouden met de verschillen tussen deze rechtspersonen. Ten slotte wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter, gemoderniseerd en verduidelijkt. De ontslagregeling komt daarbij ook te gelden voor commissarissen van een stichting. Op deze cursus behandelen de specialisten notaris Arnaud Wilod Versprille en specialist counsel Christian van Megchelen de corporate governance van niet-beursgenoteerde vennootschappen aan de hand van de meest actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen!

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
Amsterdam
9.30 - 16.15 uur
695,-
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Koopovereenkomst van Aandelen aan de hand van een Model: van artikel tot artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomst zelf en de overdracht. Aan bod komen: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, Due Diligence, onderzoek- en mededelingsplicht, risicoverdeling in de DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Het model krijgt u mee!

do 3 oktober 2019
Amsterdam
12.30 - 20.00 uur uur
695,-
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus