0
 

Conflicten in het Familiebedrijf

maak zelf een voorbeeldstatuut + arbitrageclausule

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
di 2 juli 2019
12.30 - 20.15 uur
695,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Conflicten in het familiebedrijf zijn complex. In deze cursus bespreken de docenten:

  • welk soort conflicten er zijn (bijv. over het dividendbeleid, familieleden die wel of niet mogen besturen of de opvolging)
  • hoe de optimale governance er voor een familiebedrijf uit ziet: juridisch en praktijk aan de hand van een familiestatuut
  • wat voor soort regelingen en afspraken gemaakt kunnen worden om problemen op te lossen
  • welke opties voor geschillenbeslechting er zijn
  • wat de rol van de nieuwe UBO-register wetgeving hierbij is

U leert bovendien een eigen familiestatuut en arbitrageclausule te maken!

Uw docenten zijn de in deze materie gespecialiseerde notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder. Schrijf u snel in om uw cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn!

 

Programma

12.00 uurOntvangst met inlooplunch
12.30 uurGeschillen in het familiebedrijf

– Soort geschillen
– Bij bedrijfsopvolging
– Dividendbeleid
– Familieleden wel/niet als bestuurders
– Certificaathouders
– Familie vs. RvC/RvA
– Emoties in het familiebedrijf

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurFamily Governance – kenmerken en juridische elementen

Definitie familiebedrijf en eigenschappen familiestatuut
– Doelstelling Familiestatuut
– Lidmaatschap: toe- en uittreding, opvolging
– Belangen verschillende familieleden: privé/zakelijk
– Financieel: financiering en uitkering
– Informatievoorziening
– Conflicten voorkomen
– Toezicht: extern (RvC/RvA) en intern

15.00 uurRegelingen en afspraken om conflicten op te lossen

– Regeling in statuut
– Informele oplossing via vertrouwenspersoon
– Mediation
– Arbitrage en de arbitrageovereenkomst
– Bindend advies

15.45 uurKoffie- en theepauze
16.00 uurGeschillenbeslechting onder het BV-recht

– De wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:336 BW – uitstootregeling
– art. 2: 343 BW – uittreedregeling
– art. 2:337 lid 2 BW – de wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:340 lid 3 BW – afwijkingen, bijvoorbeeld op basis van kennelijk onredelijke prijs

– Forumkeuze: arbitrage, bindend advies, overheidsrechter waaronder Ondernemingskamer
– Enquete procedure
– Mediation

17.00 uurDiner
17.45 uurRol nieuwe UBO-wetgeving en privacy bij forumkeuze - introductie UBO-register
18.15 uurMaak uw eigen familiestatuut en arbitrageclausule (met tussendoor een korte pauze)

Aan de hand van een casus stelt u in groepjes een familiestatuut op
– Na afloop krijgt u een voorbeeldstatuut + complete arbitrageclausule mee naar huis

20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam