0
 

Conflicten in het Familiebedrijf

maak zelf een voorbeeldstatuut + arbitrageclausule

mr. Jan Willem Schenk
mr. Duco Lodder
di 2 juli 2019
12.30 - 20.15 uur
695,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Conflicten in het familiebedrijf zijn complex. In deze cursus bespreken de docenten:

  • welk soort conflicten er zijn (bijv. over het dividendbeleid, familieleden die wel of niet mogen besturen of de opvolging)
  • hoe de optimale governance er voor een familiebedrijf uit ziet: juridisch en praktijk aan de hand van een familiestatuut
  • wat voor soort regelingen en afspraken gemaakt kunnen worden om problemen op te lossen
  • welke opties voor geschillenbeslechting er zijn
  • wat de rol van de nieuwe UBO-register wetgeving hierbij is

U leert bovendien een eigen familiestatuut en arbitrageclausule te maken!

Uw docenten zijn de in deze materie gespecialiseerde notaris Jan Willem Schenk en advocaat Duco Lodder. Schrijf u snel in om uw cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn!

 

Programma

12.00 uurOntvangst met inlooplunch
12.30 uurGeschillen in het familiebedrijf

– Soort geschillen
– Bij bedrijfsopvolging
– Dividendbeleid
– Familieleden wel/niet als bestuurders
– Certificaathouders
– Familie vs. RvC/RvA
– Emoties in het familiebedrijf

13.30 uurKoffie- en theepauze
13.45 uurFamily Governance – kenmerken en juridische elementen

Definitie familiebedrijf en eigenschappen familiestatuut
– Doelstelling Familiestatuut
– Lidmaatschap: toe- en uittreding, opvolging
– Belangen verschillende familieleden: privé/zakelijk
– Financieel: financiering en uitkering
– Informatievoorziening
– Conflicten voorkomen
– Toezicht: extern (RvC/RvA) en intern

15.00 uurRegelingen en afspraken om conflicten op te lossen

– Regeling in statuut
– Informele oplossing via vertrouwenspersoon
– Mediation
– Arbitrage en de arbitrageovereenkomst
– Bindend advies

15.45 uurKoffie- en theepauze
16.00 uurGeschillenbeslechting onder het BV-recht

– De wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:336 BW – uitstootregeling
– art. 2: 343 BW – uittreedregeling
– art. 2:337 lid 2 BW – de wettelijke ‘enge’ geschillenregeling
– art. 2:340 lid 3 BW – afwijkingen, bijvoorbeeld op basis van kennelijk onredelijke prijs

– Forumkeuze: arbitrage, bindend advies, overheidsrechter waaronder Ondernemingskamer
– Enquete procedure
– Mediation

17.00 uurDiner
17.45 uurRol nieuwe UBO-wetgeving en privacy bij forumkeuze - introductie UBO-register
18.15 uurMaak uw eigen familiestatuut en arbitrageclausule (met tussendoor een korte pauze)

Aan de hand van een casus stelt u in groepjes een familiestatuut op
– Na afloop krijgt u een voorbeeldstatuut + complete arbitrageclausule mee naar huis

20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam
 

Ook interessant voor u?


Conflicten in de Vennootschap

Tijdens deze cursus staat het voorkomen en oplossen van conflicten in de besloten verhoudingen van een vennootschap centraal.

mr. dr. Rogier Wolf
mr. drs. Ard Wolfs
vr 28 juni 2019
10.00 - 17.15 uur
695,-
Verdieping
Amsterdam
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Nieuwe Wet Bestuur & Toezicht: Corporate Governance niet beursgenoteerde Rechtspersonen

Actueel: Tweede Kamer behandelt vóór de zomer de Wet Bestuur & Toezicht

De Tweede Kamer behandelt op korte termijn de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht plenair. Inwerkingtreding is in zicht! Deze nieuwe wet heeft ingrijpende gevolgen voor stichtingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen. De regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter wordt bijvoorbeeld aangepast. Maar ook is er een aanscherping van de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en toezichthouders van semipublieke stichtingen en verenigingen. Er wijzigt nog veel meer. Meer weten? Schrijf u snel in voor deze actuele cursus!

mr. Arnaud Wilod Versprille
mr. Christian van Megchelen
di 18 juni 2019
9.30 - 16.15 uur
695,-
Actualiteit
Amsterdam
5 PO NOvA
/
5 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Koopovereenkomst van Aandelen aan de hand van een Model: van artikel tot artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Duco Lodder loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomst zelf en de overdracht. Aan bod komen: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, Due Diligence, onderzoek- en mededelingsplicht, risicoverdeling in de DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Het model krijgt u mee!

do 3 oktober 2019
12.30 - 20.00 uur uur
695,-
Praktijkcursus
Amsterdam
6 PO NOvA
/
6 PE NEVOA
/
6 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus