0
8 ,2
Gemiddelde
waardering
 

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV 5 Plaatsen beschikbaar

Inclusief de gevolgen van de nieuwe WAB!

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
do 19 december 2019
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer akkoord met WAB! Geplande invoering per 1/1/'20 - cursus gaat zeker door!

Er zijn vele belangrijke ontwikkelingen in het ontslagrecht:
=> Het ontslagrecht gaat opnieuw volledig op de schop! 1 januari treedt de WAB in werking.
=> Ook ingrijpende wijziging flexwetgeving per 1/1/ as.
=> Nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV per 1-10-2019!
=> Belangrijke uitspraak Hoge Raad van 8 november (!) jl. over 'slapende dienstverbanden'. Deze uitspraak roept veel nieuwe vragen op!

Als u uw ontslagzaken goed beargumenteerd wilt onderbouwen met de laatste jurisprudentie, én als u de procesrechtelijke stappen en valkuilen van de ontslagroutes via de kantonrechter en het UWV gedetailleerd uitgelegd wilt krijgen van rechter Ellen de Groot en landelijk manager UWV, Jan Meijer, schrijf u dan nú in voor de cursus “Actualiteiten Ontslag via de kantonrechter en het UWV”.

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste ervaringen en meest recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe ontslagrecht.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten UWV procedure – Jan Meijer (UWV)
 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
 • De gewijzigde Uitvoeringsregels UWV per 1 oktober 2019: inhoud van de wijzigingen
 • Actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
 • De rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) – Jan Meijer (UWV)
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken sinds het arrest van het Hof Den Haag), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • De Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: procedureregels, criteria en jurisprudentie. Aankomende (per 1 januari 2019!) wijzigingen in de toetsingscriteria van de regeling
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOntslag via de kantonrechter, Ellen de Groot
 • Gevolgen WAB!
 • Toetsing ontslaggronden
 • Dubbele ontslaggrond
 • Pro forma
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Ontslag op staande voet
 • Schikken ter zitting
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurOntslag via de kantonrechter (vervolg), Ellen de Groot
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht