0
8 ,2
Gemiddelde
waardering  

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

Inclusief de gevolgen van de nieuwe WAB!

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
do 19 december 2019
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 PO NOvA
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer akkoord met WAB! Geplande invoering per 1/1/'20 - cursus gaat zeker door!

Er zijn weer vele belangrijke ontwikkelingen bij het ontslagrecht:
=> Het ontslagrecht gaat opnieuw volledig op de schop! De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel WAB goedgekeurd! Tijdens deze actualiteitencursus krijgt u de gevolgen van deze volledige nieuwe ontslag- en flexwetgeving ten opzichte van de WWZ!
=> Hoge Raad 14 september jl: nu ook Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag!=> De aankomende Compensatieregeling Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling voor kleine werkgevers die de werkzaamheden van hun onderneming beëindigen (bedrijfsbeëindiging) vanwege het feit dat de werkgever ziek is of met pensioen gaat en geen opvolger voor zijn bedrijf kan vinden. Jan Meijer bespreekt de inhoud van beide regelingen, geeft aan welke afdeling binnen UWV deze regelingen gaat uitvoeren en per wanneer dat gaat gebeuren
=> De HR  is op 8 juni 2018 met aanvullingen op het arrest ‘New Hairstyle’ van de Hoge Raad (30 juni 2017!) gekomen voor de (toekenning en onderbouwing van de) billijke vergoeding. Wat betekenen deze arresten?
=> Nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV per 1-8-2018!
=> Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken sinds het arrest van het Hof Den Haag), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
=> De rol van scholing bij herplaatsing
=> De Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: procedureregels, criteria en jurisprudentie. Aankomende (per 1 januari 2019!) wijzigingen in de toetsingscriteria van de regeling

Als u uw ontslagzaken goed beargumenteerd wilt onderbouwen met de laatste jurisprudentie, én als u de procesrechtelijke stappen en valkuilen van de ontslagroutes via de kantonrechter en het UWV gedetailleerd uitgelegd wilt krijgen van raadsheer in het hof, tevens kantonrechter-plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en landelijk manager UWV, Jan Meijer, schrijf u dan nú in voor de cursus “Actualiteiten Ontslag via de kantonrechter en het UWV”.

Ook krijgt u onderbouwd met de laatste jurisprudentie van deze zeer ervaren docenten antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van het arrest ‘New Hairstyle’ van de Hoge Raad (30 juni 2017!)? Wanneer spelen persoonlijke omstandigheden een rol bij het toekennen van een billijke vergoeding?
 • Hoe passen kantonrechters dit arrest toe?
 • Hoe zwaar toetst de kantonrechter de ontslaggronden?
 • Wat kan er primair/subsidiair en/of cumulatief verzocht worden en wat moet daartoe worden aangevoerd?
 • Hoe kunnen regelingen op de gang het beste vastgelegd worden, zodat partijen de grootst mogelijke zekerheid hebben?
 • Transitievergoeding na twee jaar ziekte ingeperkt?
 • Wat is de actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte?
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter?
 • Wanneer wordt er een billijke vergoeding toegekend en hoe berekent de kantonrechter de hoogte van die vergoeding?
 • Welke mogelijkheden heeft een werknemer/werkgever bij ontslag op staande voet en wat zijn de bijkomende risico’s?
 • Hoe gaan kantonrechters om met pro forma’s?
 • Hoe moet u de UWV formulieren invullen bij bedrijfseconomisch ontslag?
 • Welke mogelijkheden zijn er om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel?
 • Kan voorwaardelijke ontbinding nog, en zo ja, hoe en wanneer?
 • Hoe gaan kantonrechters om met de zogenoemde Asscher-escape?

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste ervaringen en meest recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe ontslagrecht.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten UWV procedure – Jan Meijer (UWV)
 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
 • De gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag per 1 augustus 2018: inhoud van de wijzigingen
 • Actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
 • De rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) – Jan Meijer (UWV)
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken sinds het arrest van het Hof Den Haag), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • De Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: procedureregels, criteria en jurisprudentie. Aankomende (per 1 januari 2019!) wijzigingen in de toetsingscriteria van de regeling
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOntslag via de kantonrechter, Ellen de Groot
 • Gevolgen WAB!
 • Toetsing ontslaggronden
 • Dubbele ontslaggrond
 • Pro forma
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Ontslag op staande voet
 • Schikken ter zitting
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurOntslag via de kantonrechter (vervolg), Ellen de Groot
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht