0
8 ,2
Gemiddelde
waardering
 

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

Inclusief de gevolgen van de nieuwe WAB!

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
di 16 juni 2020
9.30 - 16.45 uur
695,-
Actualiteit
Zeist
6 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: De cursus zit vol, extra cursus op 17 september!

Deze cursus is uitverkocht. Daarom organiseert Lexlumen op 17 september een extra cursus: klik hier voor meer info.

Let op: deze cursus gaat op locatie door:

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Hoog niveau
 • Extra aandacht voor uw eigen vragen
 • Ruime zaal
 • Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn
 • Gratis parkeren
 • Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)

Mede door Corona zijn er vele belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht:
=> De invloed van Corona op de relatie werkgever en werknemer: zoals vakantieplanning, recht op loonbetaling/mogelijkheden loonopschorting, thuiswerkplekken etc.
=> Gevolgen I-grond
=> Verzoeken om deeltijdbeëindiging bij wijze van verweer in ontbindingszaken
=> Nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV (zomer 2020)
=> (Naderende) bedrijfseconomische ontslagen
=> Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
=> Het ontslagrecht is met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 ook nog eens opnieuw ingrijpend gewijzigd!

Kortom: laat u op deze masterclass met Jan Meijer (UWV) en Ellen de Groot (rechter) in een exclusieve setting met maximaal 12 deelnemers bijpraten. U bent hierna weer geheel op de hoogte van de ontslagprocedures via de kantonrechter en het UWV! Kijk snel in het programma voor de overvloed aan actuele onderwerpen die docenten voor u behandelen!

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten UWV procedure – Jan Meijer (UWV)
 • Ontwikkelingen rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden
 • Nieuwe Uitvoeringsregels (zomer 2020) procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure: absolute- en relatieve competentie, voorlopige aanvraag, herhaalde aanvraag, vertrouwelijke gegevens, geldigheid van de beslissing, etc.
 • nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (zomer 2020): wijziging toetsing opzegverboden bij beëindiging werkzaamheden onderneming, wijziging toetsing raadpleging medezeggenschap bij beoordeling ontslagaanvraag, etc.
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW-regeling (1e tranche). En hoe zit dit bij de 2e tranche van de NOW?
 • Hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling (nieuw art. 2a) in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst, wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tanteLouise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (geldend sinds 1 april 2020): voorwaarden, bewijsstukken, beperkingen, het aanvraagproces, termijnen, veelgestelde vragen, etc.
 • Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever (geldend vanaf 1 januari 2021): inhoud en reikwijdte
10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) – Jan Meijer (UWV)
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling (nieuw art. 2a) in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst, wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tanteLouise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (geldend sinds 1 april 2020): voorwaarden, bewijsstukken, beperkingen, het aanvraagproces, termijnen, veelgestelde vragen, etc.
 • Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever (geldend vanaf 1 januari 2021): inhoud en reikwijdte
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOntslag via de kantonrechter, - De arbeidsrechtelijke aspecten van de Corona-maatregelen Ellen de Groot
 • Moet de werknemer instemmen met loonmatiging?
 • Kan de werkgever verlangen dat de werknemer vakantiedagen opneemt tijdens verplichte bedrijfssluiting?
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurOntslag via de kantonrechter (vervolg), Ellen de Groot
 • Ontbinding met speciale aandacht voor de i-grond
 • Actuele problemen rondom al langer slapende dienstverbanden
 • Actuele jurisprudentie van de Hoge Raad zoals m.b.t. de vraag of een zieke werknemer die passend werk van dezelfde omvang maar tegen een lager loonwaarde gaat verrichten recht op een transitievergoeding heeft
16.45 uurEinde cursus
 
 

LocatieZeist