0
8 ,2
Gemiddelde
waardering
 

Actualiteiten Ontslag via de Kantonrechter en het UWV

Inclusief de gevolgen van de nieuwe WAB!

mr. Jan Meijer
mr. Ellen de Groot
di 16 juni 2020
10.00 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: De eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht!

Er zijn vele belangrijke ontwikkelingen in het ontslagrecht:
=> Het ontslagrecht is met de invoering van de WAB op 1 januari 2020 opnieuw ingrijpend gewijzigd!
=> Onderdeel van de WAB is de ingrijpende wijziging van de flexwetgeving per 1/1/2020
=> Nieuwe Uitvoeringsregels van het UWV per 1-10-2019!
=> Belangrijke uitspraak Hoge Raad van 8 november (!) jl. over 'slapende dienstverbanden'. Deze uitspraak roept veel nieuwe vragen op!
=> De uitvoering van de Compensatieregeling Transitievergoedingen (brief Minister 13 december 2019)

Als u uw ontslagzaken goed beargumenteerd wilt onderbouwen met de laatste jurisprudentie, én als u de procesrechtelijke stappen en valkuilen van de ontslagroutes via de kantonrechter en het UWV gedetailleerd uitgelegd wilt krijgen van rechter Ellen de Groot en landelijk manager UWV, Jan Meijer, schrijf u dan nú in voor de cursus “Actualiteiten Ontslag via de kantonrechter en het UWV”.

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste ervaringen en meest recente ontwikkelingen omtrent het nieuwe ontslagrecht.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten UWV procedure – Jan Meijer (UWV)
 • De gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
 • Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
 • De gewijzigde Uitvoeringsregels UWV per 1 oktober 2019: inhoud van de wijzigingen
 • Actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
 • De rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
 • Belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) – Jan Meijer (UWV)
 • Inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken sinds het arrest van het Hof Den Haag), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
 • De rol van scholing bij herplaatsing
 • De Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: procedureregels, criteria en jurisprudentie. Aankomende (per 1 januari 2019!) wijzigingen in de toetsingscriteria van de regeling
 • Wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
 • Stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOntslag via de kantonrechter, Ellen de Groot
 • Gevolgen WAB!
 • Toetsing ontslaggronden
 • Dubbele ontslaggrond
 • Pro forma
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Ontslag op staande voet
 • Schikken ter zitting
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurOntslag via de kantonrechter (vervolg), Ellen de Groot
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Park Plaza Utrecht
Westplein 50
3531 BL Utrecht
 

Ook interessant voor u?


Tips en trucs van de Kantonrechter in Arbeidsrechtzaken!

Actueel: Voorkom procedurele fouten. Voorkom beroepsfouten!

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken na invoering van de WAB? Tips en trucs?! Onder de WWZ was een procesrechtelijke fout zo gemaakt en dan moet u vanaf 1 januari as. met wéér nieuw ontslagrecht werken! U krijgt in één dag een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting! Uw docent senior rechter Tjarda Pieters legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt.

mr. Tjarda Pieters

Senior rechter Rechtbank Amsterdam

ma 6 april 2020
10.00 - 16.15 uur
595,-
Praktijkcursus
Utrecht
5 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus

Het Perfecte Oproepcontract na invoering van de WAB op 1/1/2020!

Actueel: Deze cursus gaat online door via Zoom!

Deze cursus gaat online door via Zoom, met speciale aandacht voor de Oproepkracht in de Corona crisis! Deze cursus gaat online door via Zoom, met speciale aandacht voor de Oproepkracht in de Corona crisis! De wetgeving over oproepcontracten is per 1 januari ingrijpend gewijzigd. Als werkgever moet u goed opletten: - Wat zijn de gevolgen voor flexmedewerkers met een jaarurennorm nu er wellicht voor langere tijd geen werk voor hun is? - Wat zijn de loonaanspraken van een werknemer als de werkgever binnen 4 dagen voor ingang het rooster wijzigt? Hoe gaat u hier bijvoorbeeld mee om tijdens deze Corona crisis? - Wat is wanneer aantrekkelijker: een min-/maxcontract of een contract met een jaarurennorm? Vast of voor bepaalde tijd? - Hoe kan de werkgever de nieuwe gedifferentieerde hoge WW-premie voorkomen? - Hoe voorkomt een werkgever dat een oproepkracht die wordt opgeroepen voor 2 uur voor 3 uur moet worden betaald? - Weet u dat een werknemer tot 5 jaar na dato nog een navordering kan doen als deze (onbedoeld) toch nog recht blijkt te hebben op een doorlopend contract of niet uitbetaalde uren nadat een oproep kort voor aanvang is vervallen?  Zorg ervoor dat u uw cliënten volledig informeert. In één ochtend legt specialist Marita Hoogeveen u uit wat voor úw situatie het perfecte oproepcontract is. Schrijf u direct in!

mr. Marita Hoogeveen

Advocaat bij EMH Advocatuur

do 23 april 2020
9.30 - 12.45 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
3 PO NOvA PO
+ winkelwagen bekijk cursus