0
 

Actualiteiten Flexibele Arbeidsrelaties

mr. Ellen de Groot
mr. Erica Wits
do 8 november 2018
10.00 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA
 
 

Inhoud

Let op: afgelopen vrijdag lekten de details uit van ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht, zeker ook voor flexarbeid. De docenten behandelen deze actualiteit op deze cursus: u bent dus als eerste op de hoogte!

De wijzigingen die de WWZ voor flexibele arbeidsrelaties heeft gebracht zijn groot. Care4Care/STIPP heeft veel impact. Nu heeft het nieuwe kabinet ook nog eens verstrekkende plannen voor 'flexibele arbeid'. Heeft u het overzicht nog?

Op de actualiteitencursus Flexibele Arbeid krijgt u o.a. antwoord op deze 10 vragen
1. Wat zijn de gevolgen van het Care4Care-arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016?
2. Hoe kunt u nu al anticiperen op de plannen van het nieuwe kabinet?
3. Kan een payroll medewerker net zo flexibel worden ingezet als een uitzendkracht?
4. Wanneer geldt de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap?
5. Wanneer gelden de bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst, zoals het uitzendbeding en de afwijkende ketenregeling?
6. Wat is een schakel in de keten van art. 7:668a BW, bijvoorbeeld bij wijziging van de oorspronkelijke omvang, duur of inhoud van een tijdelijk contract?
7. Welke werkgever is de transitievergoeding verschuldigd bij opvolgend werkgeverschap?
8. Kan een aanzegging (na conversie van een tijdelijk contract in onbepaalde tijd) als opzegging worden gezien?
9. Wanneer is sprake van opzegging door de werkgever als de oproepkracht niet meer wordt opgeroepen?
10. Is all-in-loon voor de oproepkracht toegestaan?
Rechter Ellen de Groot en advocaat Erica Wits geven u in ieder geval antwoord op deze vragen. Maar er is ook ruim de gelegenheid voor uw eigen vragen. Uiteraard besteden zij ook aandacht aan de kansen van het zojuist bekend geworden wetsvoorstel 'Gelijke behandeling payroll werknemers en werknemers in loondienst'.

De volgende thema's staan tijdens deze cursus centraal:
1. Payrolling
2. Uitzendarbeid en contracting
3. Contracten voor bepaalde tijd
4. Opvolgend werkgeverschap in situaties als outsourcing en heraanbesteding
5. Oproeparbeid en min-max-contracten

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee

 

10.00 uurPayrolling/Contracten voor bepaalde tijd - Ellen de Groot


Payrolling

– Gevolgen van het Care4Care-arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016
– Ontslagbescherming van de payroller: welke verantwoordelijkheden heeft de inlener
– Kan de payrollwerknemer net zo flexibel worden ingezet als een uitzendkracht?
– Misbruik van de payrollconstructie
– Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor de payroll-werknemer en hoe is het pensioen geregeld?

Contracten voor bepaalde tijd

– Typen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: vast periode, projectwerk, ontbindende voorwaarde
– Tussentijdse opzegging en ontbinding
– Wat is een schakel in de keten van art. 7:668a BW, bijvoorbeeld bij wijziging van de oorspronkelijke omvang, duur of inhoud van een tijdelijk contract?
– Uitzonderingen op de ketenregeling
– Tijdelijk doorwerken na de pensioenleeftijd
– Aanzegging, wanneer wel en wanneer niet
– Kan een aanzegging (na conversie van een tijdelijk contract in onbepaalde tijd) als opzegging worden gezien?
– Het concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
– Transitievergoeding, wanneer wel en niet verschuldigd na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurOpvolgend werkgeverschap bij contractwissel en heraanbesteding/transitievergoeding/loonbetaling - Ellen de Groot


Opvolgend werkgeverschap bij contractswissel en heraanbesteding

– Wanneer geldt de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap?
– Afwijking bij cao
– Proeftijd en opvolgend werkgeverschap
– Het berekenen van de transitievergoeding
– Welke werkgever is de transitievergoeding verschuldigd?
– Opvolgend werkgeverschap en het afspiegelingsbeginsel

Transitievergoeding

Loondoorbetaling

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOproepcontracten: uitzendarbeid & contracting & platformarbeid - Erica Wits


Oproeparbeid

– Verschillende soorten oproepcontacten: voorovereenkomst of arbeidsovereenkomst, al dan niet met minimumduur of min-maxduur
– Het loonuitsluitingsbeding en het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsduur
– De aanvullende betekenis van goed werkgeverschap bij het al dan niet oproepen van oproepmedewerkers
– De werking van de ketenregeling bij oproepcontacten
– Hoe kan een oproepovereenkomst eindigen?

– Wanneer is sprake van opzegging door de werkgever als de oproepkracht niet meer wordt opgeroepen
– Minimale loonaanspraak bij korte oproepen
– All-in-loon voor de oproepkracht toegestaan?

Uitzendarbeid & contracting

– Wanneer gelden de bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst, zoals het uitzendbeding en de afwijkende ketenregeling?
– Flexibiliteit in de ABU-cao
– Het loonverhoudingsvoorschrift
– Draaideurconstructies
– Wat is contracting en hoe past dat fenomeen in het arbeidsrecht?

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurVervolg Oproepcontracten: uitzendarbeid & contracting & platformarbeid - Erica Wits


Platformarbeid

16.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Utrecht