0
 

mr. Erica Wits

Advocaat bij Sprengers Advocaten


 

Introductie

Voor haar komst bij Sprengers Advocaten was Erica Wits jurist bij een buro rechtshulp en senior arbeidsrecht jurist bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, in een periode van reorganisaties. Ook werkte za jarenlang bij de Rechtskundige dienst FNV, waar ze een intensieve procespraktijk had. Als lid van de OR van de FNV was ze betrokken bij een ingrijpende fusie. Ook is ze lid geweest van een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het primair onderwijs.

Erica geeft regelmatig cursussen op maat, waaronder veel over de actualiteit. Erica publiceert in vakbladen en schrijft ook graag snel toegankelijke columns over ingewikkelde onderwerpen. Sinds 2014 is ze medewerker bij het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) uitgegeven door Kluwer.

Daarnaast is Erica mede-auteur van het boek “Arbeidsrechtbegrepen”.


 

Cursussen


Actualiteiten Flexibele Arbeidsrelaties

Actueel: Eerste Kamer akkoord met de WAB! Belangrijke nieuwe jurisprudentie!

De WAB heeft belangrijke consequenties voor flexibele arbeid. Inwerkingtreding is al op 1 januari as. Op deze cursus krijgt u van raadsheer in het hof, tevens kantonrechter –plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en advocaat Erica Wits uitleg hoe de huidige flexibele arbeidswetgeving overloopt in de nieuwe WAB. Schrijf u snel in!De volgende thema's staan tijdens deze cursus centraal:1. Payrolling2. Uitzendarbeid en contracting3. Contracten voor bepaalde tijd4. Opvolgend werkgeverschap in situaties als outsourcing en heraanbesteding5. Oproeparbeid en min-max-contracten.

mr. Ellen de Groot
mr. Erica Wits
vr 20 september 2019
10.00 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus