0
8 ,9
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus Actualiteiten Bedrijfseconomisch Ontslag

Extra cursus wegens grote belangstelling!

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

ma 13 februari 2023
9.30 - 12.50 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Er zijn veel actuele ontwikkelingen over bedrijfseconomisch ontslag via het UWV. Bovendien dreigt het aantal reorganisaties flink toe te nemen door o.a. de energiecrisis, bedrijven die belastingschulden en/of NOW  subsidie moeten terugbetalen, etc. Bereid u hier op voor en schrijf u nu in voor deze live online cursus met UWV manager Jan Meijer. In 3 uur bent u weer helemaal up to date: u kunt direct in de middag met de nieuwtjes aan de slag!

Jan Meijer bespreekt onder andere met u:

 • Update van alle 3 de sets van Uitvoeringsregels: de wijzigingen van 2022 én die gaan komen in 2023! U bent dan al in een vroeg stadium op de hoogte.
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
 • Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
 • In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn
 • er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
 • De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
 

Programma

9.25 uurToegang tot Zoom
9.30 uurActualiteiten UWV procedure - Jan Meijer
 • De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
 • Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
 • De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
10.30 uurKorte pauze
10.40 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) - Jan Meijer
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling), onder meer voortvloeiend uit een tweetal arresten van de Hoge Raad (Tantelouise en KLM)
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing, onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-grond
11.40 uurKorte pauze
11.50 uurVervolg Actualiteiten Bedrijfseconomisch Ontslag
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: criteria en jurisprudentie (B-grond)
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging: voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
 • Het Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
12.50 uurEinde cursus
 
 

LocatieLive Online Cursus