0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

De Nieuwe Wet Verplichte GGZ

In deze nieuwe Actualiteitencursus leert u alles over de opvolger van de Wet Bopz: Wet Verplichte Ggz. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari in werking en uw rol als advocaat zal drastisch wijzigen, met name waar het gaat om het verlenen van juridische bijstand bij het maken van een plan van aanpak, waarmee uw cliënt zorgmachtiging kan voorkomen. Maar ook bij de klachtenprocedure, nu er over veel meer onderwerpen geklaagd kan gaan worden dan onder de Wet Bopz. De docent zal dus uitgebreid stil staan bij de totstandkoming van een zorgmachtiging, de mogelijkheid tot het maken van een plan van aanpak en de mogelijke rol van de advocaat daarbij. Daarna kunt u aan de hand van casus oefenen met het toepassen van de nieuwe regelgeving. Ook het klachtrecht, dat aanzienlijk wordt uitgebreid, zal daarbij aandacht krijgen. Verder zal er kort worden ingegaan op de twee andere wetten, die betrekking hebben op verplichte ggz: de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. U bent in één middag weer op de hoogte!

Door Daniëlle Weisz

Lees verder

Digitaal Procederen: nieuwe regels per 1 september 2017

Door B Dijkman

Lees verder

Digitaal Procederen: KEI voor juridisch secretaresses en andere ondersteuners

Door B Dijkman

Lees verder

Digitaal Procederen: nieuwe regels in 2017

Door B Dijkman

Lees verder

Jaarcongres Alimentatienormen

Door B Dijkman

Lees verder

Jaarcongres Alimentatienormen

Door B Dijkman

Lees verder

Verdiepingscursus Wet Werk & Zekerheid: Nieuwe Wetgeving Ontslagrecht

Door Marko - Capstone

Lees verder

Schulden bij Scheiding

Door B Dijkman

Lees verder

Jaarcongres Alimentatienormen

Door B Dijkman

Lees verder

Nieuw Vennootschapsrecht voor de MKB Praktijk

Door B Dijkman

Lees verder