0
 

Splitsing Modellen

 
 

Inhoud

Het 'Splitsing Pakket' bestaat uit de volgende modellen:

Vereenvoudigde afsplitsing - één verkrijgende BV

 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Voorstel tot splitsing
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Toelichting op het voorstel
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Beschrijving ex artikel 2:334f lid 2 sub d BW
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Akte van proces verbaal
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Vergadervolmacht
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Bestuursbesluit tot splitsing
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Akte van splitsing zonder statutenwijziging
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Akte van splitsing met statutenwijziging
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Passeervolmacht
 • Vereenvoudigde afsplitsing (één verkrijgende BV) - Verklaring bestuur

Vereenvoudigde afsplitsing - twee verkrijgende BV's

 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Voorstel tot splitsing
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Toelichting op het voorstel
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Beschrijving ex artikel 2:334f lid 2 sub d BW
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Akte van proces verbaal
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Vergadervolmacht
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Bestuursbesluit tot splitsing
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Akte van splitsing zonder statutenwijziging
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Akte van splitsing met statutenwijziging
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Passeervolmacht
 • Vereenvoudigde afsplitsing (twee verkrijgende BV's) - Verklaring bestuur

Niet-vereenvoudigde afsplitsing modellen

 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Voorstel tot splitsing
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Toelichting van de splitsende BV op het voorstel
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Toelichting van de verkrijgende BV op het voorstel
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Verklaring aandeelhouder splitsende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Verklaring aandeelhouder verkrijgende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Beschrijving ex artikel 2:334f lid 2 sub d BW
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Akte van proces verbaal splitsende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Vergadervolmacht splitsende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Akte van proces verbaal verkrijgende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Vergadervolmacht verkrijgende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Bestuursbesluit tot splitsing
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Akte van splitsing zonder statutenwijziging
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Akte van splitsing met statutenwijziging
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Passeervolmacht splitsende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Passeervolmacht verkrijgende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Verklaring bestuur splitsende BV
 • Niet-vereenvoudigde afsplitsing - Verklaring bestuur verkrijgende BV

Driehoeksplitsing modellen

 • Driehoeksplitsing - Voorstel tot splitsing
 • Driehoeksplitsing - Toelichting van de splitsende BV op het voorstel
 • Driehoeksplitsing - Toelichting van de verkrijgende BV op het voorstel
 • Driehoeksplitsing - Verklaring instemming aandeelhouder splitsende BV
 • Driehoeksplitsing - Verklaring instemming aandeelhouder verkrijgende BV
 • Driehoeksplitsing - Concept beschrijving ex artikel 2:334f lid 2 sub d BW
 • Driehoeksplitsing - Akte van proces verbaal splitsende BV
 • Driehoeksplitsing - Vergadervolmacht splitsende BV
 • Driehoeksplitsing - Akte van proces verbaal verkrijgende BV
 • Driehoeksplitsing - Vergadervolmacht verkrijgende BV
 • Driehoeksplitsing - Bestuursbesluit tot splitsing verkrijgende BV
 • Driehoeksplitsing - Akte van splitsing zonder statutenwijziging
 • Driehoeksplitsing - Akte van splitsing met statutenwijziging
 • Driehoeksplitsing - Passeervolmacht splitsende BV
 • Driehoeksplitsing - Passeervolmacht verkrijgende BV
 • Driehoeksplitsing - Verklaring bestuur splitsende BV
 • Driehoeksplitsing - Verklaring bestuur verkrijgende BV

Alle modellen zijn verkrijgbaar in een Engelse vertaling. De meerprijs is €320,-

Mail voor meer informatie naar info@lexlumen.nl