0
 

Oprichtingsmodellen + statuten

 
 

Inhoud

Dit pakket is de basis voor iedere notarispraktijk die altijd up to date wil zijn met de meest gangbare oprichtingsmodellen en statuten:

Basis Modellen

 • Basis Model zonder Raad van Commissarissen
 • Basis Model met Raad van Commissarissen
 • Basis Model met facultieve Raad van Commissarissen

Basis Modellen met Cumulatief/Preferente/Prioriteitsaandelen

 • Basis Model met cumulatief preferente aandelen
 • Basis Model met preferente aandelen
 • Basis Model met prioriteitsaandelen

Uitgebreide Basis Modellen

 • Basis Model Uitgebreid zonder Raad van Comissarissen
 • Basis Model Uitgebreid met Raad van Comissarissen
 • Basis Model Uitgebreid met Facultatieve Raad van Commissarissen

NV Model

 • NV Model Basis

Concern Modellen

 • Concern Model zonder Raad van Commissarissen
 • Concern Model met vaste Raad van Commissarissen
 • Concern Model met facultatieve Raad van Commissarissen

Joint Venture Modellen

 • Joint Venture Model zonder Raad van Commissarissen
 • Joint Venture Model met vaste Raad van Commissarissen
 • Joint Venture Model met facultatieve Raad van Commissarissen

Stem- en/of winstrechtloze aandelen

 • Basis Model met stemrechtloze aandelen
 • Basis Model met winstrechtloze aandelen
 • Basis Model met stem- en winstrechtloze aandelen
 • Joint Venture Model met stem- en winstrechtloze aandelen

Volmachten

 • Volmacht passeren akte van oprichting

Bekrachtiging

 • Bekrachtigingsverklaring

One tier Board

 • One tier board model
 • Reglement one tier board

Kort model

 • A4 Model
 • Eenvoudig één aandeelhoudersmodel

Statutenwijziging

 • Akte Statutenwijziging (integraal)
 • Akte Statutenwijziging (partieel)
 • Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging (een aandeelhouder)
 • Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging (twee aandeelhouders

Alle modellen zijn ook verkrijgbaar in een Engelse vertaling. De meerprijs is € 500,-.
Mail voor meer informatie naar info@lexlumen.nl