0
 

Aandelen en Uitkeringen Modellen - Nederlands & Engels

 
 

Inhoud

Het pakket 'Aandelen en Uitkeringen' bestaat uit:

Uitgifte aandelen

 • Aandeelhoudersbesluit uitgifte aandelen
 • Notariële akte van uitgifte aandelen (met optie storting tlv agio)

Akte van (verkoop en) levering

 • Notariële akte van levering aandelen
 • Notariële akte van verkoop en levering aandelen

Aandeelhoudersbesluit Uitkering

 • Aandeelhoudersbesluit Uitkering Dividend
 • Notulen Aandeelhoudersvergadering Uitkering Dividend
 • Aandeelhoudersbesluit Uitkering Interim Dividend
 • Notulen Aandeelhoudersvergadering Uitkering Interim Dividend

Bestuursbesluit Uitkering

 • Bestuursbesluit Uitkering Dividend
 • Bestuursbesluit Uitkering Interim Dividend
 • Notulen Bestuur Uitkering Dividend
 • Notulen Bestuur Uitkering Interim Dividend

Volmacht

 • Volmacht passeren akte van uitgifte

Aandeelhoudersregister

 • Aandeelhoudersregister

Bestuurs- en Commissarissenreglement

 • Bestuursreglement voor duaal systeem
 • Commissarissenreglement voor niet-structuurvennootschappen

Model Kasstorting/Tracking Stock/Winstbewijzen

 • Model Kasstorting
 • Model Tracking Stock
 • Model Winstbewijzen