0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken is op 27 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Inwerkingtreding is nu op zeer korte termijn. Wilt u hierop goed voorbereid zijn? Wat zijn de praktische consequenties? Op 8 november as. verzorgt notaris Jeroen van der Weele  tijdens uw lunch (12.00 - 14.15 uur) de live online cursus 'Digitaal oprichten van een BV'. U kunt deze cursus dus vanaf uw eigen werkplek volgen! De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? U krijgt op 8 november op deze en vele andere vragen antwoord op de live online cursus (12.00 - 14.00 uur) van notaris Jeroen van der Weele. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken is op 1 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Inwerkingtreding is nu op korte termijn. Wilt u hierop goed voorbereid zijn? Wat zijn de praktische consequenties? As. woensdag verzorgt notaris Jeroen van der Weele  tijdens uw lunch (12.00 - 14.15 uur) de live online cursus 'Digitaal oprichten van een BV'. U kunt deze cursus dus vanaf uw eigen werkplek volgen! De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? U krijgt as. woensdag op deze en vele andere vragen antwoord op de live online cursus (12.00 - 14.00 uur) van notaris Jeroen van der Weele.

Door Onno Knotter

Lees verder

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereiste dat dit wetvoorstel 1 augustus jl. al op in werking had moeten treden. Dat wordt nu waarschijnlijk 1 juli as. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 15 maart van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 15 maart krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Ondernemingsrecht 2022

Wilt u eind van het jaar een update over de belangrijkste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht? Op 20 december is Kid Schwarz uw docent. Hij praat u bij over de recente rechtspraak en literatuur op het terrein van het BV-recht; de laatste ontwikkelingen over het Personenvennootschappenrecht (10 oktober jl. is het nieuwe Wetsvoorstel ter consultatie gegaan!); het nieuwe Verenigingen- en Stichtingenrecht na invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021; de laatste ontwikkelingen op het terrein van de NV. Verder krijgt u een update over alle recente ontwikkelingen binnen de organisatievormen naar privaatrecht, dus van personenvennootschap via vereniging en stichting tot de kapitaalvennootschappen. De cursus is gericht op advocaten, notarissen en andere adviseurs in het ondernemingsrecht. U krijgt vele nuttige tips voor uw praktijk. Na afloop is uw kennis op het brede terrein van de juridische organisatievormen weer geheel up to date!

Door Onno Knotter

Lees verder

Live Online! Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht 2022

In deze Live Online Actualiteitencursus komen alle relevante uitspraken van – in het bijzonder – de Hoge Raad aan de orde op het gebied van het Burgerlijk Procesrecht van het afgelopen jaar. Ook zal aandacht worden besteed aan het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (TK 35.498). Ook komen andere ontwikkelingen aan de orde, zoals die op het gebied van de waarheidsvinding (art. 21 Rv wordt langzaam maar zeker steeds strenger toegepast!) en het onmiddellijkheidsbeginsel.  U krijgt een actuele update en volgt deze cursus vanuit huis of vanachter uw eigen bureau. Praktisch én voordelig!

Door

Lees verder

Live Online Cursus Wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet

Het nieuwe Wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet ligt bij de Tweede Kamer. Streven is dit zo snel mogelijk in te voeren. De wijzigingen zijn ingrijpend: => Gemeenten mogen bij de uitgifte van huisvestingsvergunningen vaker voorrang geven aan personen die maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. => Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om extra voorrang te geven aan bepaalde beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. => Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om voor het bewonen van koopwoningen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (€ 355.000 in 2022) een huisvestingsvergunning te eisen. => Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten aanpassingen in de woningvoorraad vergunningsplichtig maken. => Nieuw in dit wetsvoorstel is ook dat gemeenten deze vergunningsplicht ook kunnen invoeren op basis van leefbaarheidsargumenten. Wilt u weten wat deze ingrijpende wijzigingen voor uw praktijk betekenen? Op deze cursus krijgt u bovendien een update over de Actualiteiten Huisvestingswet 2014. Kortom: in 2 uur een compleet beeld van de actualiteiten Huisvestingswet!

Door Onno Knotter

Lees verder

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereiste dat dit wetvoorstel 1 augustus jl. al op in werking trad. Dat wordt waarschijnlijk 1 januari as. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv! Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 7 november van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 7 november krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Door Onno Knotter

Lees verder

Duurzame Energie: de juridische aspecten

Duurzaamheidsprojecten zoals bijvoorbeeld met zonnepanelen/wind op land en op gebouwde omgeving zijn juridisch nieuw en complex. Bij een opstalrecht voor zonnepanelen projecten gaat het vaak bijvoorbeeld om een overeenkomst tussen meerdere partijen: de ontwikkelaar/exploitant van de zonnepanelen, de eigenaar onroerend goed en de huurder, en de banken. Hoe ga je om met contracten en conflicten over dit soort complexe samenwerkingen? Op de nieuwe Masterclass 'Duurzaamheid: de juridische aspecten' behandelen de docenten notaris Arnaud Wilod Versprille (Olenz) en Björn Hoops, adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen onder andere: contracten tussen ontwikkelaar/exploitant zonnepanelen, gebouweigenaar, huurder en de banken; financieringsconstructies; huurrechtelijke aspecten: wat wel/niet door te belasten; geschillen over servicecontracten; de Warmtewet en energielabels; het juridisch vastleggen van afspraken voor duurzaamheidsprojecten (met een buurt, op privéwoningen, op bedrijfspanden etc.) Hoe zit het met het recht van opstal van zonnestroomsystemen? Rangwisseling bij zonnepanelen op bedrijfsdaken tussen de bestaande hypotheek en het opstalrecht. Verder: driehoeksverhouding: bij een opstalrecht voor zonnepanelen projecten gaat het vaak om een overeenkomst tussen meerdere partijen: de ontwikkelaar/exploitant van de zonnepanelen, de eigenaar onroerend goed en de huurder, en de banken. Wie is/blijft eigenaar van het gebouw? Model akten etc. Deze cursus is onderdeel van de Leergang Duurzame Energie. Op deze Masterclass krijgt u heldere uitleg over alle aspecten die op onderstaande Masterclasses gespecialiseerd behandeld worden: Duurzame energie - de juridische aspecten (overzichtsdag) - 24 juni; Juridisch en Fiscaal Structureren van Duurzame Energieprojecten - 9 september; Warmte- en woningwet - Arnaud Wilod Versprille en Marijn Huijbers – 13 oktober; Omgevingswet en Huurrecht in duurzame energieprojecten – Björn Hoops en Tycho Lam - 4 november. Na deze Masterclasses kunt u goed over de juridische aspecten van duurzame energie projecten adviseren. De prijs per Masterclass is € 695,- . Als u alle 4 de Masterclasses volgt krijgt u in totaal € 300,- korting. Vanwege het hoge niveau is het aantal plaatsen beperkt: schrijf u dus snel in. Het aantal plaatsen is beperkt!

Door Onno Knotter

Lees verder

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken. Een Europese richtlijn vereist dat dit wetvoorstel 1 augustus as. in werking treedt. De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen. Wat betekent dit voor uw notariskantoor? De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 2 juni van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen: Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening?  Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen? Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte? Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 2 juni krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

Door Onno Knotter

Lees verder

Patroonscursus: praktisch en voordelig vanaf uw eigen werkplek 2 keer 3 uur online cursus

Actueel!  Sinds 1 oktober 2020 is een patroonscursus verplicht voor elke patroon die een stagiaire gaat begeleiden. Deze cursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon kan worden goedgekeurd door het patronaat. Daarnaast is de beroepsopleiding met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In deze nieuwe cursus komen de belangrijkste elementen aan bod waar u als patroon en begeleider van stagiaires mee te maken krijgt. Daarbij leert u alles over eisen van de NOvA waaraan de stagiaire en de patroon “nieuwe stijl” dienen te voldoen.

Door

Lees verder