0
 

Live online cursus Wetsvoorstel Digitaal Oprichten van een BV

Jeroen van der Weele

Notaris

wo 7 juni 2023
12.00 - 14.15 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 PE SOMN
/
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Tweede Kamer akkoord (1 juni): invoering op korte termijn!

Het wetsvoorstel voor het aanpassen van Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt (Wna) om volledige online oprichting van een bv mogelijk te maken is op 1 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Inwerkingtreding is nu op korte termijn. 

=> Wilt u hierop goed voorbereid zijn?
=> Wat zijn de praktische consequenties?

As. woensdag verzorgt notaris Jeroen van der Weele  tijdens uw lunch (12.00 - 14.15 uur) de live online cursus 'Digitaal oprichten van een BV'. U kunt deze cursus dus vanaf uw eigen werkplek volgen! Schrijf u nu in!

De wetswijziging maakt het voor iedereen mogelijk om op afstand een bv op te richten via een elektronische notariële akte, met elektronische identificatie en elektronische ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus. Cliënten hoeven daarvoor niet naar het notariskantoor: een beeldverbinding met de notaris volstaat. Bij vermoedens van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid van de oprichter mag de notaris om fysieke verschijning vragen.

Wat betekent de digitale bv voor uw notariskantoor?

De in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele behandelt op deze live online lunchcursus op 7 juni van 12.00 - 14.15 uur o.a. de volgende onderwerpen:

 • Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn
 • Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna
 • Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening?
 • Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte?
 • Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen?
 • Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte?
 • Het bestuursverbod en art. 2:4 BW - het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen
 • Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv!

Weet u al hoe u zich als notariskantoor goed op deze nieuwe ontwikkeling moet voorbereiden? Kortom: de hoogste tijd voor een update! Op 7 juni krijgt u van de in deze materie gespecialiseerde notaris Jeroen van der Weele hier uitleg over.

 

Programma

11.55 uurOpening Zoom omgeving
12.00 uurStart cursus
 • Achtergrond Europese regelgeving en specifieke onderdelen EU Richtlijn
 • Wettelijke regeling zowel Boek 2 BW als Wna
 • Praktische aandachtspunten zoals: hoe weet de klant mij te vinden? Hoe zit het met het passeerproces? Hoe zit het met het cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft? Hoe werk een videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening?
13.00 uurKorte pauze
13.10 uurVervolg Digitaal oprichten bv
 • Vervolg Praktische aandachtspunten
 • Hoe is over 20 jaar een digitale akte nog te openen?
 • Wat zijn de vereisten voor het opslaan van een digitale akte?
 • Het bestuursverbod en art. 2:4 BW – het begrip ‘oprichting’ uit de richtlijn is ruimer dan dat wat we in NL kennen
 • Let op: De Tweede Kamer heeft eind oktober aangeven dat een Engelse statutenwijziging toegestaan moet zijn bij een digitaal opgerichte bv!
14.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus