0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

AI: de juridische aspecten

De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel. Voor u als jurist is het belangrijk om bij te blijven. Dat kan in 2 uur op de online actualiteitencursus 'AI: de juridische aspecten'. De in o.a. deze materie gespecialiseerde docent Vonne Laan praat u in 2 uur volledig bij over het huidige wettelijk kader: waar moeten organisaties nu rekening mee houden wat betreft AI? Daarnaast behandelt ze de nieuwe AI Act die eraan komt: wat voor nieuwe vereisten brengt de AI Act met zich mee? Hoe bereidt u uw cliënten hierop voor? Uiteraard ook aandacht voor AI en privacy: toepassing van de AVG bij AI, AI en auteursrecht: ontwikkelingen en rechtspraak en AI en contracten: aandachtspunten en tips. Vonne Laan bespreekt de juridische punten aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden, waaronder over ChatGPT. Ook de recente rechtspraak op het gebied van AI komt aan bod. Kortom: in 2 uur bent u weer up to date: schrijf u nu in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Masterclass Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) aan de hand van Lexlumen modellen

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom de koopovereenkomst te maken? Zijn uw M&A modellen up-to-date? Onder deskundige leiding van Jan Willem Schenk en Luc Defaix loopt u door het gehele proces van de koop: van onderhandeling, LOI, DD, (uitgebreide!) garanties tot de koopovereenkomsten van Aandelen zelfs (tot na) de overdracht. Aan bod komt onder andere: LOI, waardering aandelen, koopprijs elementen, closing accounts, locked box, earn out, schade na terugtrekking uit onderhandelingsproces, onderzoek- en mededelingsplicht, (risicoverdeling in de) DD, koop, verkoop, levering, opschortende voorwaarden, overdracht, garanties, inbreuken en beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen, verweer tegen inbreuk derde, zekerheden, concurrentiebeding, post-closing verplichtingen, geheimhouding, kosten, overdracht rechten en plichten, afstand van vernietiging/ontbinding, relatie met voorgaande overeenkomsten, wijziging, toepasselijk recht. Kortom: in één dag bent u volledig up-to-date over de ins en outs van de Koopovereenkomst van aandelen. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Alimentatie: jurisprudentie, recht én rekenen

Agnes van Wieren neemt u aan de hand van recente jurisprudentie mee in de lastige en steeds veranderende wereld van het alimentatierecht- en rekenen. De forfaitaire woonlast is makkelijk, geeft minder discussie (toch?), maar voelt niet steeds rechtvaardig. Hoe zit het met de forfaitaire woonlast partneralimentatie? Deze en nog veel meer lastige vraagstukken komen tijdens de cursus ruim aan bod. Schrijf u direct in en u bent weer helemaal up to date!

Door Onno Knotter

Lees verder

De Eigen Woning bij Echtscheiding

De situatie op de woningmarkt in Nederland is onzeker. De hypotheekrente stijgt en de huizenprijzen dalen. Voor mensen die willen gaan scheiden kan de echtelijke woning een groot probleem worden. Docent Frank van den Barselaar gaat in deze cursus onder andere in op deze ontwikkelingen: economische toedeling van de woning met uitgestelde juridische levering; schuldig blijven overbedelingsschuld: voorwaarden en gevolgen voor belastingheffing en toeslagen; vervreemding onder voorwaarden en de nieuwe faciliteit hiervoor in de overdrachtsbelasting; inwonen bij derden en de gevolgen hiervan voor fiscaal partnerschap en toeslagen. Financiële hulp van derden: invulling en gevolgen. Investeren in woningen als belegging en de plannen voor ontmoediging hiervan. Wat zijn de actuele ontwikkelingen voor woningen die niet als eigen woning kwalificeren, bijvoorbeeld verhuurd onroerende goed? Welke maatregelen worden overwogen door de wetgever en wat betekenen deze voor de scheidingspraktijk? Wilt u ook duidelijkheid over bovenstaande thema's? Schrijf u dan nu in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Fondsstructurering en Handhaving door de AFM

Wilt u als jurist uw kennis over het structureren van fondsen vergroten? U krijgt in één dag inzicht in de aandachtspunten van toezichthouder AFM. Wat zijn de fiscale gevolgen: speciale aandacht voor de wijzigingen t.a.v. CVs/FGRs/buitenlandse fondsen per 1/1/2025. Ook speciale aandachtspunt voor KID voor PRIIPS. Hoe een prospectus in te richten? Gevolgen nieuwe wetgeving UBO Trusts. Gevolgen nieuwe Wet op de Personenvennootschappen. Welke documenten te gebruiken? Welke wederzijdse rechten en plichten van de beheerder en beleggers zijn er? Hoe de zeggenschap tussen partijen te verdelen? Uw docenten zijn specialisten op dit terrein: Gabriella Eekhout-Saiu & Dave Muijtjens, beiden toezichthouder asset management AFM; Maurits Tausk en Saskia Bergin, beiden advocaat bij Van Campe en Michiel Hoozemans, fiscalist bij EY. Kortom: in één dag bent u compleet op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het structureren van fondsen. Schrijf u nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

De Rechtspositie van de Statutair Bestuurder

Op deze Masterclass bespreken de docenten de belangrijkste arbeidsrechtelijke én vennootschapsrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de statutair bestuurder. Speciale aandacht uiteraard voor de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders!

Door Onno Knotter

Lees verder

Structurering van Vereniging en Stichting: taken, bevoegdheden en aansprakelijkheden van bestuurders en toezichthouders bij commerciële en niet-commerciële organisaties

Sinds de invoering van het nieuwe wettelijk governance-model bij Vereniging en Stichting (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, in werking 1 juli 2021) is er flink wat veranderd. Bijvoorbeeld: de wijziging in de taakstelling voor bestuur en toezichthouders, de invoering van een veranderde tegenstrijdig belang regeling bij de vereniging en een geheel nieuwe regeling bij de stichting, de begrenzing van de stemtoekenning in het bestuur van stichtingen, maar vooral ook aan de veranderde aansprakelijkheid bij bestuurders en toezichthouders. Zo is vanaf dat moment iedere Raad van Toezicht een Raad van Commissarissen geworden, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor het risico- en aansprakelijkheidsprofiel, is art. 2: 248 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing op bestuurders en toezichthouders (ook) bij de niet-commerciële organisatie en is de aansprakelijkheid van die functionarissen ook fors toegenomen wanneer een niet commerciële organisatie gehouden is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening van Titel 9. Tenslotte ook speciale aandacht voor de invoering van de one-tier board bij vereniging en stichting. Wat betekent deze nieuwe wetgeving in de praktijk? Wilt u in slechts 3 uur live online vanaf uw eigen werkplek een update van Kid Schwarz? Schrijf u dan nú in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Herstructureren bij insolventies: arbeidsrechtelijke én financiële aspecten

Wilt u in één dag een update over de arbeidsrechtelijke én financiële actualiteiten bij het herstructureren bij insolventies?  Rechter Egbert Loesberg en bankier Johan Jol verzorgen die voor u op 17 november aanstaande.  Aan de orde komen onder andere de eerste ervaringen met de 'Heiploeg-uitspraak' van het Europese Hof van Justitie van 28 april 2022. De pre-pack en doorstart van een onderneming zijn immers een nieuw leven in geblazen. Wat zijn de eerste ervaringen hiermee? Wilt u een complete update? Schrijf u dan nú in voor deze Masterclass!

Door Onno Knotter

Lees verder

Live online cursus Actualiteiten Goederenrecht, Zekerheden en Insolventierecht

In deze cursus behandelt Prof. mr. Jan Biemans met u de recente rechtspraak van de Hoge Raad én de relevante lagere rechtspraak met betrekking tot het goederen- en insolventierecht. In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: pand- en hypotheek; verrekening; faillissementspauliana; bestuurdersaansprakelijkheid; overeenkomsten en insolventieprocesrecht. Verder ook speciale aandacht voor de goederenrechtelijke onderwerpen die voor financiering en zekerheden en de vastgoedpraktijk van belang zijn. Na deze cursus bent u weer helemaal up to date wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen over het Goederenrecht, Insolventierecht en Zekerheden van 2023. Schrijf u nu in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Erfrecht

Wilt u in één middag een praktische update van de belangrijkste ontwikkelingen op het erfrecht? Prof. mr. Fons Stollenwerck brengt u op de hoogte.

Door Onno Knotter

Lees verder