0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date

U bent in één middag weer op de hoogte: een praktisch jurisprudentie overzicht

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

ma 29 juni 2020
13.00 - 17.15 uur
295,-
Actualiteit
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

In de Live Online Cursus Verbintenissenrecht-up-to-date bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie, uiteraard vooral van de Hoge Raad, op het gebied van verbintenissenrecht . Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken.
In deze cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, (niet)nakoming, ontbinding en schadevergoeding (op grond van wanprestatie). Alle onderwerpen worden besproken vanuit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle relevante rechtspraak op het gebied van het verbintenissenrecht!

 

 

 

Programma

13.00 uur Algemeen overeenkomstenrecht
 • Het leerstuk van samenhangende overeenkomsten
 • Uitleg
 • Opzegging
 • Verjaring/stuiting
14.00 uur Bijzondere overeenkomsten
 • Overeenkomst van borgtocht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Bemiddelingsovereenkomst (makelaar)
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Niet nakoming
 • Verzuim
 • Ontbinding
 • Ingebrekestelling
 • Opschorting
16.15 uur Schadevergoedingsrecht
 • Voordeelstoerekening
 • Boetebedingen
 • Aansprakelijkheid
 • Omvang schadevergoeding
 • Causaliteit
17.15 uur Einde
 
 

Locatie

Online cursus