0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date

U bent in één middag weer op de hoogte: een praktisch jurisprudentie overzicht

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

vr 27 november 2020
13.00 - 17.15 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

Actueel: Stel uw vragen aan de docent vanuit huis of kantoor !

In de Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van verbintenissenrecht. Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken. In deze cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, wilsgebreken, uitleg, (niet) nakoming, verzuim, ontbinding en schadevergoeding.  Alle onderwerpen worden besproken van uit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen.

Onder meer de volgende kwesties naar aanleiding van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad passeren de revue:

 • Aanvang verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW) en wetenschap bestuurder van benadeelde rechtspersoon (HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1413);
 • Verlenging verjaringstermijn van vordering op rechtspersoon die na vereffening in faillissement is opgehouden te bestaan (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1310);
 • Samenlopende vorderingsrechten op VOF en vennoten en (uitleg) stuitingshandeling (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1315);
 • Ook dwaling als onjuiste mededelingen niet de kern van de overeenkomst betreffen (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717);
 • Uitleg kwijtingsbeding (HR 4 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:260);
 • Afwijking bewijslast bij beroep van schenker op misbruik omstandigheden art. 7:176 BW (HR 10 juli 2020, ECLI:NL;HR:2020:1240).

 

 

 

Programma

13.00 uur Algemeen overeenkomstenrecht
 • Het leerstuk van samenhangende overeenkomsten
 • Uitleg
 • Opzegging
 • Verjaring/stuiting
14.00 uur Bijzondere overeenkomsten
 • Overeenkomst van borgtocht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Bemiddelingsovereenkomst (makelaar)
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Niet nakoming
 • Verzuim
 • Ontbinding
 • Ingebrekestelling
 • Opschorting
16.15 uur Schadevergoedingsrecht
 • Voordeelstoerekening
 • Boetebedingen
 • Aansprakelijkheid
 • Omvang schadevergoeding
 • Causaliteit
17.15 uur Einde
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus