0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

Live Online! Cursus Verbintenissenrecht up-to-date

U bent in één middag weer op de hoogte: een praktisch jurisprudentie overzicht

mr. Marc Janssen

Civiel cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

vr 25 juni 2021
9.00 - 12.15 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

Actueel: Stel uw vragen aan de docent vanuit huis of kantoor !

In de Live Online Cursus Verbintenissenrecht up-to-date bespreekt mr. Marc Janssen met u alle belangrijke en recente jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van verbintenissenrecht. Omdat Marc Janssen zowel civiel cassatieadvocaat is bij de Hoge Raad der Nederlanden als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam kan hij voor u de jurisprudentie vanuit verschillend perspectief benaderen en met u bespreken. In deze cursus komen diverse leerstukken aan de orde, zoals totstandkoming van overeenkomsten, wilsgebreken, uitleg, (niet) nakoming, verzuim, ontbinding en schadevergoeding.  Alle onderwerpen worden besproken van uit een praktische én strategische invalshoek, zodat u er in de dagelijkse (proces)praktijk direct uw voordeel mee kunt doen. Aan de orde komen o.a.

 • Uitleg distributieovereenkomst aan de hand van het Unierecht (HR 30 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:667)
 • De notariële kwaliteitsrekening en uitbetaling aan kopers/verkopers (HR 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:588)
 • Stuitende werking mediation in grensoverschrijdende zaken (HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:274)
 • Exoneratiebeding: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? (HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153)
 • De (reikwijdte van de) zorgplicht van accountant jegens derde (HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149)
 • Mededelingsplicht en normaal gebruik (art. 7:17 BW) bij koop woning (HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2003)
 • Moment en beoordelingskader van verrekeningsverweer (HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2005)
 • Omzetting verbintenis schuldenaar in vervangende schadevergoeding wijzigt niet daartegenover staande verbintenis schuldeiser (HR 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1954)
 • Aanvang verjaring bij verzuim akte van huwelijkse voorwaarden in te schrijven (HR 27 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1887)
 • Gebrek juridische kennis om prestatie te kunnen beoordelen kan verjaring hinderen (HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603)
 • Samenlopende vorderingsrechten op vof en vennoot, en het stuiten daarvan (HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1315)

 

 

 

 

Programma

09.00 uur Aanvang cursus, onderbroken door korte pauzes
12.15 uur Einde
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus