0
 

Online Live Cursus: Oplossingen voor problemen met betrekking tot de beperkte huwelijksgemeenschap

Praktijktips en jurisprudentie

mr. dr. Bart Breederveld

Advocaat bij Rensen advocaten

wo 24 maart 2021
14.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 MfN cat. 2
/
3 KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Live Online Cursus : Stel uw vragen aan Bart Breederveld vanuit huis of vanuit kantoor!

Met de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen gelden er nieuwe regels. De eerste zaken beginnen te komen van echtgenoten die onder het nieuwe stelsel zijn gehuwd en nu (al) gaan scheiden. Advocaten, notarissen en mediators worden daarbij geconfronteerd met vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel.

Nu in vrijwel al deze zaken voorhuwelijks vermogen aanwezig is, dient u bij de vermogensrechtelijke afwikkeling te beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet.  Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten.
Ook rijzen er vragen betreffende de saldi van de voorhuwelijkse bankrekeningen, de en/of rekening en de betalingen die tijdens het huwelijk zijn gedaan en de draagplicht van de schulden.

In deze Online Live Cursus zal Bart Breederveld ingaan op de problematiek die voortvloeit uit de beperkte gemeenschap van goederen. Bovendien bespreekt hij recente rechtspraak  die, zowel voor de algehele gemeenschap van goederen als voor de beperkte gemeenschap van goederen, van belang is.

Aan de orde komen:
- De nieuwe regels over goederen en schulden van de beperkte gemeenschap van goederen
- Zaaksvervanging en vergoedingsrechten
- Erfenissen en giften en de gevolgen ervan
- Schulden en de draagplicht ervan
- Banksaldi en verdeling
- Rechtspraak
- Casuïstiek

 

Programma

14.00 uur Aanvang cursus
15.00 uur Korte pauze
15.05 uur deel II cursus
16.10 uur Korte pauze
16.15 uur deel III cursus
17.15 uurEinde
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus