0
 

Nieuwe Fiscale Regels voor de Echtscheidingspraktijk

Nieuwe regels per 1 januari 2020

mr. Frank van den Barselaar

Fiscalist

vr 13 december 2019
13.00 - 17.15 uur
395,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

Actueel: cursus gaat zeker door !

Per 1 januari a.s. wordt de aftrek van alle inkomensverminderende posten beperkt. Deze nieuwe fiscale regels hebben grote gevolgen voor de echtscheidingspraktijk: niet alleen de aftrek voor betaalde partneralimentatie wordt beperkt, maar ook de inkomsten uit eigen woning en zelfs het belaste inkomen van ondernemers en zelfstandigen wordt hierdoor beïnvloed.

Tijdens de nieuwe Actualiteitencursus Nieuwe Fiscale Regels voor de Echtscheidingspraktijk krijgt u van Frank van den Barselaar antwoord op de volgende vragen:

  • Wat betekenen de wijzigingen voor het draagkrachtig inkomen van ondernemers en zelfstandigen?
  • Wat betekent de beperking van de aftrek voor het draagkrachtloos inkomen indien studiekosten of medische kosten worden gemaakt?
  • Volgens de huidige rekensystematiek van partneralimentatie komt het belastingvoordeel van de aftrek toe aan de ontvanger van partneralimentatie. Hoeveel daalt de partneralimentatie als gevolg van deze wijziging?
  • Hoe wordt het inkomen van de alimentatieontvanger en de aanspraken op toeslagen beïnvloed?
  • De daling van de aftrek vindt stapsgewijs plaats tot en met 2023. Hoe legt u op dit moment afspraken vast rekening houden met deze steeds veranderende aftrek?

Naast het antwoord op deze vragen kijkt Frank van den Barselaar met u naar de gevolgen van de nieuwe regels voor de afkoop van partneralimentatie en de verevening van pensioenrechten. Waar tot en met 2019 nog een eenvoudige “netto” invulling kan worden gebruikt, leiden diezelfde afspraken vanaf 2020 tot belastingheffing. Hoe groot is dit nadeel en welke mogelijkheden zijn er om dit nadeel te beperken?

U bent in één middag op de hoogte van alle nieuwe regelgeving en de gevolgen voor uw praktijk.

 

Programma

12.30 Ontvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uur Onderdeel I
15.00 uur Koffie- en theepauze
15.15 uur Onderdeel II
17.15 uEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht