0
 

Negatieve Nalatenschappen 5 Plaatsen beschikbaar

Prof.mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk recht

di 17 april 2018
10.00 - 17.00 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 NOvA PO
/
5 MfN cat. 2
/
5 KNB
 
 

Inhoud

Het wetsvoorstel ‘Bescherming Erfgenamen tegen Schulden’ is op 1 september 2016 in werking getreden. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de erfrechtpraktijk zijn groot. Erfgenamen kunnen vanaf 1 september 2016 hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Er is onder nieuwe recht pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Er komt een nieuwe uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld

Bent u al bekend met deze nieuwe wetgeving én de nieuwe uitzonderingsclausule? In de Actualiteitencursus Negatieve Nalatenschappen bespreekt prof. mr. drs. Jan Biemans met u deze nieuwe belangrijke wetgeving én andere aspecten van insolvente nalatenschappen.
Aan de orde komen o.a.:

 • Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden
 • Gronden voor formele vereffening
 • Oplossingen voor problemen die zich bij de opening van de vereffening voordoen
 • Het juiste moment voor een verklaring ex art 4:199 lid 2 BW
 • Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de vereffenaar
 • Toezicht door de RC
 • Erfgenaam failliet of in surseance
 • Wilsonbekwamen
 • Uitwinning van pand- en hypotheekrecht
 • Rangorde van schuldeisers
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
 • Loon van de vereffenaar
 • Verrekening
 • Aansprakelijkheid
 • In welke hoedanigheid betaalt de vereffenaar / erfgenaam de hypotheekrente
 • Verdelingsperikelen en terugvordering
 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurVereffeningsprocedure

– Gronden voor vereffening
– Procedurele aspecten
– Benoeming vereffenaar
– Rol van RC

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurDe Vereffenaar

– Taken, bevoegdheden en verplichtingen
– Aansprakelijkheid
– Loon

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurAfzonderlijke Schuldeisers

– Rangorde van schuldeisers
– Pand- en hypotheekrecht
– Indiening van vorderingen, uitdelingslijst en uitkering
– Verrekening

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurGezamenlijke Schuldeisers

-Rol van nabestaanden / erfgenamen
-Aansprakelijkheid van derden
– Verdelingsperikelen en terugvordering

17.00 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht