0
 

Masterclass De Eigen Woning bij Echtscheiding: civiel en fiscaal

mr. Frank van den Barselaar
mr. dr. Bart Breederveld
wo 4 april 2018
14.42 - 17.00 uur
695,-
Masterclass
Utrecht
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
 
 

Inhoud

De eigen woning is één van de belangrijkste discussiepunten bij echtscheiding. Met het nieuwe huwelijksvermogensrecht zult u bovendien telkens een onderscheid moeten maken tussen de woning die privévermogen is en een woning die tot de huwelijksgemeenschap behoort. Dat onderscheid kan ook bestaan wanneer er uit verschillende vermogens is gefinancierd. Ook de verbouwing en de financiering ervan heeft gevolgen voor de afrekening tussen partijen in verband met hun echtscheiding.
Daarnaast is er altijd veel onduidelijkheid over de verdeling van de lasten en de aanspraken op een gebruiksvergoeding nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend en na de ontbinding van de gemeenschap indien een van de echtgenoten de bewoning voortzet. Hoe komt de verdeling tot stand en welke mogelijkheden zijn er om een verdeling af te dwingen, hoe wordt de overbedelingsvergoeding vastgesteld en hoe kan de voldoening ervan worden afgedwongen indien een echtgenoot niet meewerkt?

Hoe bepaalt u de verrekenvordering bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding? En hoe moet u handelen bij een finaal verrekenbeding indien er ten aanzien van de omvang beperkingen zijn, zoals erfrechtelijke verkrijgingen die buiten de verrekening dienen te blijven? Hoe zit het met de vergoedingsrechten?

In de nieuwe Masterclass De Eigen Woning bij Echtscheiding bespreken Bart Breederveld en Frank van den Barselaar met u deze gecompliceerde problematiek vanuit een civiele en fiscale optiek.

 

Programma

09.00 uurOntvangst met koffie en thee
09.30 uurDe eigen woning en gehuwd in gemeenschap van goederen:

– Samenstelling en omvang vermogen
– Wanneer is de woning privévermogen en wanneer gemeenschapsvermogen
– Wanneer zijn de schulden privéschulden en wanneer gemeenschapsschulden
– Uitsluitingsclausule en insluitingsclausule
– Zaaksvervanging en vergoedingsrechten
– Hoofdelijke aansprakelijkheid en draagplicht schulden
– Gevolgen bij woning die privévermogen is/ verdeling van de woning die gemeenschapsvermogen is.
– Fiscale gevolgen van voortgezette aansprakelijkheid voor schulden van de ander
– Verdeling en overdrachtsbelasting

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uur

– Ontbonden gemeenschap
– De lasten en de gebruiksvergoeding
– Verdeling en goederenrechtelijke voltooiing
– Waardering, overbedeling en afdwingen verkoop

12.45 uurLunch
13.30 uurDe woning en huwelijkse voorwaarden

– Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
– Finaal verrekenbeding
– Verrekenen, verdelen en vergoeden.

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurCasus

Wt indien de echtgenoten weliswaar buiten iedere gemeenschap zijn gehuwd maar toch de woning in gemeenschappelijk eigendom hebben en zij voorts een periodiek verrekenbeding zijn overeengekomen dat niet is nakomen? En met privévermogen in de woning is geïnvesteerd naast de financiering via een (hypothecaire) geldlening waarop tijdens het huwelijk deels uit overgespaard inkomen en deels uit privévermogen is afgelost?

Fiscale aspecten:
– De onderneming die privévermogen is (redelijke vergoeding).
– Verdeling onderneming / soorten ondernemingen en fiscale gevolgen. Verdeling aanmerkelijk belang aandelen
– Spaarrekeningen / fiscale gevolgen van schenkingen (insluitingsclausule en uitsluitingsclausule). – Schenkingen tussen fiscaal partners

17.00 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht