0
 

Live Online Actualiteitencursus Gezag en Omgang

Incl. Wetsvoorstel Erkenning en Gezag Ongehuwden en jurisprudentie update 2020

mr. Magali van Maanen

Advocaat, mediator en collaborative divorce lawyer bij De Boorder

di 9 februari 2021
9.00 - 12.15 uur
225,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuw: Wetsvoorstel Erkenning en Gezag door Ongehuwden aangenomen!

Op 24 november 2020 is het Wetsvoorstel Erkenning en Gezag aangenomen en dit wetsvoorstel zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli a.s. in werking treden.

Dit wetsvoorstel regelt dat óók ongehuwde en niet-geregistreerde partners in beginsel bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Bent u op de hoogte van deze nieuwe regeling? Wat is de hoofdregel en wat zijn de uitzonderingen? Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?

In de nieuwe Live Online Actualiteitencursus Gezag en Omgang bespreekt mr. Magali van Maanen deze belangrijke nieuwe wetgeving en krijgt u een update van alle relevantie jurisprudentie op het gebied van gezag, zorg en omgang.

 

Programma

09.00 uur deel 1

– Het ontstaan van ouderlijk gezag of voogdij en de beëindiging daarvan;
– Wetsvoorstel gezamenlijk gezag van ongehuwden

10.00 uur deel 2

– OTS en UHP;
– Recente jurisprudentie omtrent gezag

11.00 uur deel 3

–  Zorg en omgang: recente jurisprudentie;
–  Zorgregelingen voor zeer jonge kinderen

12.15 uur Einde
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus