0
 

Gezag en Omgang

Oplossingen voor vechtscheidingen

mr. dr. Gea Brands Bottema
mr. Ingrid de Waal-van Wessem
do 14 juni 2018
9.30 - 17.00 uur
695,-
Verdieping
Utrecht
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
/
6 KNB
 
 

Inhoud

Weet u wat u aan de orde dient te stellen als u met uw cliënt gezag en omgang voorbespreekt? Wat is de juiste procedure: rechtbank, voorzieningenrechter of kinderrechter? Welke middelen zijn er om nakoming van een zorg/omgangsregeling te bewerkstelligen en op welk moment zet u deze in? Wanneer wijst de rechter een verzoek tot verhuizing met de kinderen toe? Blijkt uit uw verzoek/verweerschrift een depolariserende proceshouding? Hoe kan de hulpverlening het verloop van de procedure beïnvloeden? Wat zijn de ervaringen met de regierechter, de bijzonder curator en de speciaal getrainde Rotterdamse rechters? Welke wetsvoorstellen, rapporten, jurisprudentie en andere ontwikkelingen zijn voor u van belang? In de Verdiepingscursus Gezag en Omgang geven twee rechters u praktische en juridische tips om vechtscheidingen te voorkomen én op te lossen.

 

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

 • De bepalingen over (de beëindiging van) het gezag, mede in relatie tot de ondertoezichtstelling
 • De bevoegdheid van de gezinsvoogd om een gezagsbeperkende maatregel te vragen
 • Vechtscheidingen en de decentralisatie van jeugdhulp, de regierechter voor familiezaken, het wetsvoorstel mediation en het rapport van Hill
 • Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag, zoals de verhuizingen, medische behandelingen, schoolkeuze en paspoortgeschillen
 • Wie hebben recht op omgang en wanneer kan omgang/contact worden ontzegd?
 • Welke rol speelt de minderjarige in de procedure en wie mag hem vertegenwoordigen?
 • Wanneer is de benoeming van een bijzondere curator aan de orde? Geeft de pilot bijzondere curator/gedrags-deskundige in de rechtbank Zeeland-West Brabant nieuwe inzichten?
 • Wat is de positie van een gezinsvoogd als het gaat om contact/omgang, medische behandelingen en paspoortkwesties?
 • Wat is de invloed van het rapport van de staatscommissie herijking ouderschap op gezagsprocedures?

Aan de hand van casuïstiek en jurisprudentie krijgt u van twee ervaren rechters antwoord op al uw vragen over Gezag en Omgang.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurGezag
 • De gezagsbeëindigende maatregel en de relatie met de ondertoezichtstelling
 • Gezag: schorsing, onbevoegdheid, onmogelijkheid
 • Gedeeltelijke gezagsoverdracht aan GI
 • Wijziging verblijfplaats minderjarige bij pleegouders
11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurVechtscheidingen
 • De ontwikkelingen van complexe scheidingen
 • De rol van de advocaat, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter
 • Initiatieven binnen de rechtspraak
 • Ouderschapsplan
 • Rapport Rouvoet
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurGeschillen over het ouderlijk gezag
 • (Proces)opstelling en onderbouwing,
 • Welke procedure en wanneer
 • De mondelinge uitspraak
 • Verzoeken/verweren/vorderingen
 • Dwangmiddelen
 • Contactverbod
 • Omgang tijdens een ondertoezichtstelling
 • Geschillen over de uitoefening van het gezamenlijk gezag: zorgregeling, paspoortkwesties, (medische) behandeling en verhuizing
15.15 uurKoffie- en theepauze
15.30 uurPositie minderjarige
 • Rechtsingang minderjarige en procesvertegenwoordiging minderjarige
 • Benoeming bijzondere curator
 • Recht op omgang van grootouders en verwekker
17.00 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht