0
 

Forensisch Bewijs in het Strafrecht: mogelijkheden en beperkingen

DNA in Strafzaken

prof. dr. ir. Charles Berger

ma 16 december 2019
13.00 - 17.15 uur
299,-
Verdieping
Utrecht
4 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: cursus gaat zeker door!

In de cursus Forensisch Bewijs in het Strafrecht geeft prof. dr. ir. Charles Berger, Principal scientist NFI en Hoogleraar Criminalistiek, u meer inzicht in forensisch bewijs, zodat u de beperkingen én mogelijkheden hiervan voor uw cliënten effectief kan toepassen.

Waar kan een deskundige wel of geen uitspraak over doen? Hoe komt een deskundige tot een bewijskracht? Wat betekent die bewijskracht voor de zaak? Hoe kunt u hier als advocaat een rol in spelen? De docent zal  ook volop aandacht besteden aan het verschil tussen vragen over de herkomst van een spoor en vragen over de handeling waarbij een spoor is achtergelaten. Het zijn van de bron van een spoor is niet strafbaar, dus zal altijd de stap moeten worden gemaakt van de vraag over de bron naar de vraag over de handeling. Dat kan een moeilijke stap zijn. Kan de aanklager of rechter dat wel? Wat betekent dat voor uw zaak en uw cliënt?

U krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de sterke kanten en de zwakke kanten van het forensisch bewijs?
  • Hoe kan ik er als advocaat voor zorgen dat de beperkingen duidelijk worden?
  • De aanklager maakt volgens mij ergens een denkfout, maar waar precies en is het inderdaad fout?
  • Hoe kan ik invloed uitoefenen op het forensisch onderzoek en de interpretatie daarvan?
  • Hoe krijg ik voldoende aandacht voor de gang van zaken volgens de verdediging?
  • Ik ben geen natuurwetenschapper, hoe moet ik de forensische rapportage lezen?
  • Hoe zit dat nu met DNA op een verplaatsbaar object?

U krijgt gratis het boek “Interpreting Evidence” als cursusmateriaal!

 

Programma

12.30 uurOntvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.00 uurBewijskracht

– Hypothesen van aanklager en verdediging
– Conclusies
– Denkfouten
– Oefeningen

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurActiviteit vragen

– Hierarchie van hypothesen
– Meer relevante vragen
– Grotere rol verdediging
– Contextuele bias
– Discussie

17.15 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht