0
 

Erfrecht en Procesrecht

mr. drs. Jan Hein Lieber
mr. Petra Knoppers
ma 11 juni 2018
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
6 NOvA
/
6 MfN cat. 2
 
 

Inhoud

Procederen in erfrechtzaken is complex: de wetgever heeft niet altijd helder geregeld wie de bevoegde rechter is, welke rechtsingang geldt en welke procedure van toepassing is. Ook zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak veel personen betrokken: erfgenamen en zij die het graag willen worden; legitimarissen en andere wettelijke gerechtigden; executeurs en bewindvoerders, al dan niet in combinatie; vereffenaars. Moet u al deze personen in een procedure betrekken? En zo ja, hoe en op welk moment? En wat als er beslag is gelegd? Wat zijn de gevolgen van het nieuwe procesrecht KEI voor het erfrecht?

In de cursus Erfrecht en Procesrecht behandelen de docenten met u de problemen die in erfrechtprocedures kunnen opkomen én geven zij u de oplossingen.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Waar vindt u de relevante procesregels?
  • Wie zijn betrokken bij de procedure?
  • Tegen wie moeten schuldeisers van de nalatenschap procederen?
  • Welke verschillen zijn er tussen de verschillende soorten schuldeisers?
  • Wat betekent het voor de procedure, indien erfgenamen verwerpen, de executeur of vereffenaar wordt ontslagen of zich andere wijzigingen voordoen?
  • Welke gevolgen heeft dit voor het gelegde beslag?
  • Hoe komt u aan de informatie die u nodig heeft om een succesvolle vordering in te stellen?
  • Moet er rekening en verantwoording worden afgelegd, wanneer, door wie en aan wie en op welke wijze?
  • Wat gebeurt er als een procespartij komt te overlijden hangende een procedure?
 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurProcesrecht in boek 4 BW en daarbuiten

– Welke rechter is bevoegd?
– Welke procedure is van toepassing?
– Rechtersregelingen
– Nieuw procesrecht: KEI en het erfrecht
– Rolverdeling notaris, advocaat en rechter

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurMeer partijen en procesrechtelijke complicaties

– De vereffening en de verdeling
– Nietige en vernietigbare uiterste wilsbeschikkingen
– De exceptio plurium litis consortium
– Oproeping van derden (artikel 118 Rv)
– Voeging en tussenkomst

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurProcedures tussen de nalatenschap en haar schuldeisers en schuldenaren

– De schuldeisers van de nalatenschap
– De schuldenaren van de nalatenschap
– Wie treedt op namens de nalatenschap
– Wijzigende hoedanigheden tijdens de procedure

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurInformatieplichten

– Vergaren van informatie
– Wat te doen bij ontbreken informatie
– Welke procedures?
– Voor wie?
– 843a Rv
– Voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht

Rekening en verantwoording
– Wie?
– Wanneer?
– Welke procedures?

17.00 uur Einde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht