0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

De Complexiteit van de Wwft en het UBO register. Nieuwe wetgeving, toegelicht door deskundigen

Deze Masterclass gaat conform richtlijnen van het RIVM op locatie door!

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Ed van Liere
di 7 juli 2020
15.30 - 20.15 uur
595,-
Masterclass
Zeist
4 PO SOMN
/
4 PO NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: UBO register 27 september as. van kracht!

Let op: deze Masterclass gaat op locatie door:

 • Maximaal 15 deelnemers
 • Hoog niveau
 • Extra aandacht voor uw eigen vragen
 • Ruime zaal
 • Groene omgeving om in de pauze er even ‘uit’ te zijn
 • Gratis parkeren
 • Geheel conform richtlijnen RIVM (1,5 m afstand)

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet Wwft/UBO aangenomen! (23 juni 2020). Invoering van het UBO-register volgt op 27 september.

Is uw kantoor UBO en Wwft-proof? Weet u hoe u uw risicobeleid hierop moet aanpassen? Hoe u de UBO vaststelt? Wat de sancties zijn als u hier fouten in maakt?

Op 7 juli krijgt u van advocaat Ed van Liere en kandidaat-notaris Birgit Snijder antwoord op de volgende vragen:

 • Wat betekent deze wetgeving voor uw risicobeleid?
 • Wanneer moet u verzwaard onderzoek doen?
 • Hoe werk een cliëntonderzoek? 
 • Wat mag u dan wel/niet melden aan wie?
 • Hoe verhoudt de privacy (AVG) zich tot de Wwwt/UBO wetgeving?
 • Kan een klant ook via een online verbinding ‘in persoon verschijnen’?
 • Hoe stel je de UBO vast?
 • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?

Verder behandelen Ed van Liere en Birgit Snijder deze actualiteiten:

 • De Eerste Kamer heeft op 21 april jl. het wetsvoorstel voor de implementatie voor de wijziging de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD 5) aangenomen (Kamerstukken 35.245) én ook het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Kamerstukken 35.238)
 • Het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35.179), oftewel de UBO registratie ligt bij de Eerste Kamer voor spoedige behandeling
 • Verder is op 17/4 bij de Tweede Kamer een voorstel voor de Herstelwet financiële markten 2020 ingediend (Kamerstukken 35 440). Dit wetsvoorstel beoogt de uit de anti witwasrichtlijnen voortvloeiende eis aan UBO’s van aanbieders van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wwft. Voor juridische beroepsbeoefenaren is het wetsvoorstel van belang omdat de omschrijving van de Wwft-plichtige diensten van juristen nader wordt aangepast. Artikel 35 van de Wwft wordt aangevuld met de screening (“doorlichting”) van werknemers binnen Wwft-plichtige ondernemingen. Grote kans dat deze herstelwet al op zeer korte termijn in werking treedt.
 • Op 17 april is in consultatie gebracht een wetsvoorstel voor een UBO-registratie van Angelsaksische trusts en fondsen voor gemene rekening. De wetgevingsconsultatie loopt tot 15/5.

Schrijf u nú in voor deze cursus en u bent nog op tijd op de hoogte van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

*Wetsvoorstel ligt nu onder druk van "Europa" met spoed bij de Eerste Kamer.

 

Programma

15.00 uurOntvangst met koffie en thee
15.30 uurUitleg WWFT – Birgit Snijder-Kuipers & Ed van Liere
 • Vierde anti-witwasrichtlijn
 • Vijfde anti-witwasrichtlijn
 • Zesde anti-witwasrichtlijn
 • Wet plan van aanpak witwassen
 • Doel en strekking Wwft
 • UBO
 • PEP
 • Toezicht en handhaving
 • Bronnen
 • Eerste deel stappenplan
17.30 uurDiner
18.15 uurUitleg UBO-wetgeving, gevolgen voor uw cliënten én uw kantoor – Birgit Snijder-Kuipers
 • Tweede deel stappenplan
 • Toepassing
 • Risicobeleid
 • Cliëntenonderzoek en meldingsplicht
 • Kantoorbeleid, opleidingsverplichting, vastlegging in dossier
 • Advies aan uw cliënten
20.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Landgoed Woudschoten Zeist

Zeist