0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden) 4 Plaatsen beschikbaar

mr. dr. Jaap Dammingh
Prof. mr. Sebastiaan Roes
do 14 december 2023
9.30 - 16.45 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Gaat zeker door!

Tijdens deze nieuwe cursus behandelen Jaap Dammingh en Sebastiaan Roes de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, voor woningen en bedrijfspanden:

Ten aanzien van koop bespreken docenten onder meer de volgende aspecten:

  • Het Didam arrest: wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor eerder gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?
  • Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben)
  • Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
  • De ouderdomsclausule
  • De onbekendheidsclausule
  • Boetebedingen in de koopakte
  • Het financieringsvoorbehoud
  • Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW)
  • De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW)
  • De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW)

In dit verband gaan docenten tevens in op de diverse bepalingen in de zogenoemde NVM-koopakte en het KNB-model.

Voor zover het om de notariële levering gaat, krijgt u helderheid over onder andere:
- De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte
- Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper
- Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper
- Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening)
- Vormerkung (art. 7:3 BW)
- De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling
- De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening

Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Sebastiaan Roes rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving.

 

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop

– Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben).
– Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
– De ouderdomsclausule.
– De onbekendheidsclausule.
– Boetebedingen in de koopakte.
– Het financieringsvoorbehoud.
– Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW).
– De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).
– De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW).

10.45 uurKoffie- en theepauze
11.00 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop
12.45 uurLunch
13.30 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering

– De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte.
– Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening).
– Vormerkung (art. 7:3 BW).
– De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling.
– De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening.

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Van der Valk Amsterdam RAI

Amsterdam