0
8 ,3
Gemiddelde
waardering
 

Complexiteiten bij de koop en levering van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden) 4 Plaatsen beschikbaar

Spitsuurtijden: weinig verlies van declarabele uren!

mr. dr. Jaap Dammingh
mr. dr. Theo Reijnen
do 24 november 2022
13.15 - 20.30 uur
595,-
Actualiteit
Amsterdam
6 NOvA PO
/
6 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Herhaling wegens grote belangstelling!

Op deze spitsuurcursus behandelen Jaap Dammingh en Theo Reijnen de actualiteiten en complexiteiten van de koop én levering van onroerende zaken, voor woningen en bedrijfspanden:

Ten aanzien van koop bespreken docenten onder meer de volgende aspecten:
- Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben).
- Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
- De ouderdomsclausule.
- De onbekendheidsclausule.
- Boetebedingen in de koopakte.
- Het financieringsvoorbehoud.
- Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW).
- De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).
- De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW).

In dit verband gaan docenten tevens in op de diverse bepalingen in de zogenoemde NVM-koopakte en het KNB-model.

Voor zover het om de notariële levering gaat, krijgt u helderheid over onder andere:
- De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte.
- Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper.
- Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper.
- Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening).
- Vormerkung (art. 7:3 BW).
- De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling.
- De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening.

Alle onderwerpen zijn toegespitst op de praktijk. Uiteraard houden Jaap Dammingh en Theo Reijnen rekening met de meest recente ontwikkelingen in literatuur, rechtspraak & wetgeving.

 

Programma

13.00 uurOntvangst met koffie en thee
13.15 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop

– Non-conformiteit (kan de koper de verkoper aanspreken wanneer de gekochte zaak een feitelijk gebrek blijkt te hebben).
– Wat moet er gebeuren als op de gekochte zaak een agrarische bestemming blijkt te rusten?
– De ouderdomsclausule.
– De onbekendheidsclausule.
– Boetebedingen in de koopakte.
– Het financieringsvoorbehoud.
– Het onderscheid tussen feitelijke gebreken en juridische gebreken (art. 7:15 BW).
– De klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW).
– De bedenktijd bij de koop van een woning (art. 7:2 BW).

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurActualiteiten en Complexiteiten Koop - vervolg
16.30 uurKoffie- en theepauze
16.45 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering

– De taken van de notaris bij het passeren van de leveringsakte.
– Beslag op de verkochte onroerende zaak door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de koper door een schuldeiser v/d verkoper.
– Beslag onder de notaris (op diens derdenrekening).
– Vormerkung (art. 7:3 BW).
– De rol v/d notaris m.b.t. de waarborgsom, het financieringsvoorbehoud en de boeteregeling.
– De gerechtigdheid tot de gelden op de notariële derdenrekening.

18.00 uurDiner
18.45 uurActualiteiten en Complexiteiten Levering - vervolg
20.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Van der Valk Amsterdam RAI

Amsterdam