0
 

Bestuurdersaansprakelijkheid in en buiten faillissement

Intern en Extern, in en buiten Faillissement

prof. mr. drs. Jan Biemans
mr. dr. Rogier Wolf
do 17 oktober 2024
10.00 - 16.15 uur
595,-
Verdieping
Amsterdam
5 NOvA PO
/
5 PE KNB
 
 

Inhoud

In deze cursus staat Bestuurdersaansprakelijkheid centraal. Na het volgen van deze verdiepende cursus bent u op de hoogte van alle ins and outs met betrekking tot de interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders, met name binnen een BV, zowel in als buiten faillissement.

U krijgt vanuit zowel de wetenschap als de praktijk waardevolle tips en tricks aangereikt om uw cliënten zo goed mogelijk bij te staan in deze kwesties. Uiteraard komt actuele rechtspraak van de Hoge Raad aan de orde, zodat u ook op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen!

Meer specifiek praten Jan Biemans en Rogier Wolf u bij over de actualiteiten van:
1. Interne aansprakelijkheid (art 2:9 BW) waarbij zij onder meer ingegaan op onbehoorlijke taakvervulling, ernstig verwijt en decharge en vrijwaring.
2. Externe aansprakelijkheid buiten faillissement met o.a. de onrechtmatige daad, lichtvaardig contracteren, collectief - individueel - onderling regres en betalingsonwil.
3. Externe aansprakelijkheid in faillissement waarbij zij onderwerpen als onbehoorlijke taakvervulling, collectiviteit bestuur en disculpatie en two tier of one tier board bespreken.

Tenslotte wordt uw kennis nog uitgebreid met een varia aan andere onderwerpen zoals de aard van de schade, processtrategie, aansprakelijkheid voor uitkering (o.a. art. 2:216 BW) alsook de fiscale aansprakelijkheid ex art. 36 IW, het bestuursverbod, verjaring en ESG.

Kortom: in één dag krijgt u vele tips en bent u weer helemaal up to date over de actualiteiten van bestuursaansprakelijkheid in en buiten faillissement.

N.B: Deze cursus is van hoog niveau: deelnemers moeten ten minste drie jaar ervaring hebben in het brede ondernemingsrecht.

 

Programma

9.30 uurOntvangst met koffie en thee

 

10.00 uurInterne aansprakelijkheid (art. 2:9 BW):
 1. onbehoorlijke taakvervulling
 2. ernstig verwijt
 3. collectiviteit bestuur en disculpatie
 4. taakverdeling
 5. two tier of one tier board
 6. décharge en vrijwaring
11.15 uurKoffie- en Theepauze
11.30 uurExterne aansprakelijkheid in en buiten faillissement (art. 6:162 BW)
 1. onrechtmatige daad
 2. normschending
 3. lichtvaardig contracteren
 4. betalingsonwil
 5. selectieve betaling
 6. Peeters/Gatzen
 7. collectief – Individueel – onderling regres
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurExterne aansprakelijkheid in faillissement (art. 2:138/248 BW)
 1. onbehoorlijke taakvervulling
 2. ernstig verwijt
 3. administratie- en publicatieverplichting – bewijsvermoedens (en ontzenuwing)
 4. collectiviteit bestuur en disculpatie
 5. taakverdeling
 6. two tier of one tier board
 7. decharge en vrijwaring
 8. feitelijke (mede)beleidsbepaler
 9. matiging
14.45 uurKoffie- en Theepauze
15.00 uurVaria
 1. aard van de schade
 2. processtrategie
 3. aansprakelijkheid voor uitkeringen (onder andere art. 2:216 BW)
 4. 2:11 BW
 5. fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, art. 36 IW
 6. verzekering
 7. bestuursverbod
 8. verjaring
 9. ESG
16.15 uurEinde Cursus
 
 

Locatie

Van der Valk Amsterdam RAI

Amsterdam