0
 

prof. mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk Recht


 

Introductie

Prof.mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht / Insolventierecht en Notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij is onder andere raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden en vaste medewerker van het WPNR.


 

Cursussen


Masterclass Negatieve Nalatenschappen

Actueel: NIEUW

In deze Masterclass behandelt prof. mr. Jan Biemans op hoog niveau de vereffening van insolvente nalatenschappen Aan de hand van de actualiteiten in de rechtspraak van de Hoge Raad en de lagere rechters komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de verificatie en rangorde van rentevorderingen en andere vorderingen uit lopende overeenkomsten diverse perikelen rondom de vaststelling van het loon van de vereffenaar de aansprakelijkheid van de vereffenaar vereffening en verdeling processuele vereffeningsperikelen verrekening tijdens de vereffening   Prof. mr. Jan Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht en Notarieel recht te Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger, Hof Arnhem-Leeuwarden en publiceert en doceert regelmatig over de vereffening van nalatenschappen. Hij is o.a. mede-oprichter en -redacteur van Jurisprudentie Erfrecht en mederedacteur van Compendium Erfprocesrecht. 

prof. mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk Recht

do 24 november 2022
13.00 - 17.15 uur
495,-
Masterclass
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 MfN cat. 2
/
4 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus

Actualiteiten Goederenrecht, Zekerheden en Insolventierecht

Actueel: Met diverse actuele Hoge Raad uitspraken!

U krijgt op deze live online cursus in 3 uur een overzicht van de belangrijkste goederenrechtelijke, insolventie en zekerheden actualiteiten van dit jaar. Prof. mr. Jan Biemans bespreekt o.a. diverse belangwekkende Hoge Raad uitspraken. Schrijf u direct in!

prof. mr. drs. Jan Biemans

Hoogleraar Burgerlijk Recht

di 15 november 2022
13.00 - 16.30 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
+ winkelwagen bekijk cursus