0
 

Arbeidsprocesrecht en Zittingsvaardigheden: tips en trucs!

Nieuwe cursus!

mr. Tjarda Pieters

Raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam

di 19 maart 2019
10.00 - 16.15 uur
595,-
Praktijkcursus
Amsterdam
5 NOvA
 
 

Inhoud

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken? Tips en trucs?! Onder de WWZ is een procesrechtelijke fout zo gemaakt. U krijgt in één dag een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting!

Tjarda Pieters, senior rechter Rechtbank Amsterdam, legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt, wat werkt op zitting en wat niet. Maar ook: hoe treft u een goede schikking?

In het middaggedeelte gaat Tjarda Pieters in op de zittingsvaardigheden. Ook hier weer veel tips en trucs uit eerste hand. In een kleine groep zoemt u concreet en effectief in op de zittingspraktijk.

Uiteraard is er ook aandacht voor het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ dat het ontslagrecht weer volledig wijzigt.

Schrijf u snel in voor deze nieuwe cursus!

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurDeel 1 Arbeidsprocesrecht Inventarisatie/leerdoelen

Welke vorderingen bij verzoekschrift/dagvaarding?
Toepasselijkheid bewijsrecht in verzoekschriftprocedures

Bronnen van procesrecht:
– Rv
– BW
– procesreglementen

Opbouw processtukken

11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurVervolg Arbeidsprocesrecht
12.45 uurLunchpauze
13.30 uurDeel 2 Zittingsvaardigheden

– Optreden ter zitting; pleitnota, behandeltijd etc.
– Schikking ter zitting
– KEI (indien actueel)
– Tips and trucs

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurVervolg Zittingsvaardigheden
16.15 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam