0
 

Alimentatierekenen met kasstromen

Rob Kooger, RA FM
mr. Alexander Labohm
di 29 mei 2018
13.00 - 17.45 uur
595,-
Verdieping
Utrecht
4 NOvA
/
4 MfN cat. 2
/
4 KNB
 
 

Inhoud

Het vaststellen van de alimentatie die een ondernemer moet betalen blijft ingewikkelde materie. De alimentatie moet vanuit toekomstige winsten betaald worden, maar hoe stelt u deze winst vast? Hoe moet het inkomen van de DGA worden vastgesteld?
Uit jurisprudentie van Hoge Raad volgt, dat bij de beantwoording van de vraag of een DGA winst uit de BV aan zichzelf kan uitkeren, niet alleen rekening dient te worden gehouden met de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW maar óók met de kasstromen die voortvloeien uit de onderneming. Maar hoe bepaalt u nu deze kasstromen?

Lexlumen organiseert voor u de Verdiepingscursus “Alimentatierekenen met kasstromen”. In deze cursus leert u wat een kasstroom is en hoe u de kasstroom in de alimentatie berekening moet betrekken. U krijgt inzicht in de samenhang tussen de balans-, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Zelfwerkzaamheid staat in de cursus centraal.

Uw docenten, mr. Alexander Labohm en Rob Kooger RA FM, geven u o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe berekent u de kasstroom aan de hand van een jaarrekening?
  • Welke kasstromen moet u onderscheiden?
  • Wat is de invloed van afschrijvingen op de winst én de beschikbare middelen?
  • Wat is de belangrijkste kasstroom?
  • Wat is de samenhang tussen de balans en winst – en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
  • Welke essentiële vragen dient u te stellen bij de balans en winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht?
  • Hoe gaat u om met de kasstroom bij de eenmanszaak en de vennootschap onder firma?
  • Hoe om te gaan met investeringen en financieringen?
  • Wat is de invloed hiervan op de winst én de liquiditeit?
  • Hoeveel geld kan er aan de onderneming worden onttrokken om te voldoen aan onderhoudsverplichtingen?

U leert wat een kasstroom is en hoe u de kasstroom in de alimentatieberekening moet betrekken. U krijgt inzicht in de samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Uiteraard behandelen de docenten ook de meest recente en relevante jurisprudentie.

 

Programma

13.00 uurOntvangst met koffie, thee en inlooplunch
13.30 uur

– Wat is een kasstroom?
– Welke kasstromen moet u onderscheiden?
– Wat is de belangrijkste kasstroom?
– De samenhang tussen de balans en winst – en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
– De vragen die u dient te stellen bij de balans en winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht

15.30 uurKoffie- en theepauze
15.45 uur

– Hoe bereken ik de kasstroom aan de hand van een jaarrekening?
– Kasstromen en rechtspraak: toepassing in de praktijk

17.45 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht