0
 

Actualiteiten Huurrecht Woonruimte

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

do 15 december 2022
12.30 - 17.00 uur
495,-
Actualiteit
Utrecht
4 NOvA PO
/
4 PE KNB
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe cursus!

Veel actualiteiten in het Huurrecht! Op deze nieuwe actualiteitencursus Huurrecht Woonruimte behandelt Jaap Dammingh uitgebreid onder andere onderstaande onderwerpen:

 • Ontbinding: op welke wijze en conflicten - actualiteiten en jurisprudentie
 • Ontbinding wegens verboden onderverhuur
 • Wet Doorstroming Huurmarkt
 • Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurcontracten - Wet Covid 19
 • Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt)
 • Het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 B
 • Doelgroep contracten (art. 7:274a e.v. BW)
 • Andere ‘diplomatenclausule’ (7:274 lid 2)
 • Wanneer Corporaties tijdelijk mogen verhuren en wanneer niet
 • Uitbreiding Leegstandwet
 • ‘Dringend eigen gebruik’
 • Renovatie met o.a. de verhuiskostenvergoeding
 • Wijze van beëindiging en conflicten hierover
 • Boetebeding en de Richtlijn oneerlijke bedingen
 • Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
 • Contractuele (en wettelijke) medehuur
 • Wetsvoorstel – art. 7:228 lid 1 BW: Huur voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op afgesproken einddatum en de twee amendementen: 1. Schriftelijke kennisgeving (= geen opzegging) 2. Tussentijdse opzegging (door huurder).
 • Daar waar relevant aandacht voor de 3 principiële uitspraken van 2 februari (!) 2022 van de Grote Kamer van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: in bestuursrechtelijke zaken moet de rechter uitvoeriger toetsen of een door de overheid genomen besluit 'evenredig' genomen is.

Na deze cursus bent u weer volledig up to date met de laatste stand van zaken over wetgevingstrajecten en de belangrijkste recente jurisprudentie.

 

Programma

12.00 uurWelkom en inlooplunch
12.30 uurStart cursus met korte intro en inventarisatie wensen deelnemers
 • Kennismaking en de inventarisatie van uw wensen
12.40 uurActualiteiten Huurrecht - deel 1
 • Ontbinding: op welke wijze en conflicten – actualiteiten en jurisprudentie
 • Ontbinding wegens verboden onderverhuur
 • Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt)
14.00 uurKoffie- en thee pauze
14.15 uurActualiteiten Huurrecht - deel 2
 • Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurcontracten – Wet Covid 19
 • Het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 B
 • Doelgroep contracten (art. 7:274a e.v. BW)
 • Andere ‘diplomatenclausule’ (7:274 lid 2)
 • Wanneer Corporaties tijdelijk mogen verhuren en wanneer niet
15.30 uurKoffie- en theepauze
15.45 uurActualiteiten Huurrecht - deel 3
 • Uitbreiding Leegstandwet
 • ‘Dringend eigen gebruik’
 • Renovatie met o.a. de verhuiskostenvergoeding
 • Wijze van beëindiging en conflicten hierover
 • Boetebeding en de Richtlijn oneerlijke bedingen
 • Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
 • Contractuele (en wettelijke) medehuur
 • Wetsvoorstel – art. 7:228 lid 1 BW: Huur voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op afgesproken einddatum en de twee amendementen: 1. Schriftelijke kennisgeving (= geen opzegging) 2. Tussentijdse opzegging (door huurder)
 • Daar waar relevant aandacht voor de 3 principiële uitspraken van 2 februari (!) 2022 van de Grote Kamer van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: in bestuursrechtelijke zaken moet de rechter uitvoeriger toetsen of een door de overheid genomen besluit ‘evenredig’ genomen is.
17.00 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Hotel Mitland Utrecht
Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht