0
 

Actualiteiten Nieuwe Huisvestingswet

Wout-Jeroen Leenders

Advocaat

do 4 april 2019
12.30 - 16.45 uur
495,-
Actualiteit
Amsterdam
4 PO NOvA
 
 

Inhoud

Veel gemeenten lopen aan tegen issues als woningdelen, Airbnb (overlast), woningsplitsen, kamerverhuur en bed & breakfast terwijl dat niet altijd toegestaan is volgens de gemeentelijke huisvestingsverordening. In steeds meer gevallen leidt dit tot bestuurlijke boetes. En de Minister komt binnenkort met een wetsvoorstel om deze boetes te verviervoudigen!

Er moet echter een wel een wettelijke grondslag voor zo'n boete zijn en de grenzen zijn niet altijd duidelijk. Hier gaat het nog wel eens mis...

Dit heeft geresulteerd in een groot aantal uitspraken van rechtbanken, met name van de rechtbank Amsterdam en van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. De uitspraken hebben betrekking op de uitleg van de Huisvestingswet en de gemeentelijke huisvestingsverordeningen, en gaan over de vraag wanneer sprake is van woningonttrekking, kamerverhuur, samenvoeging etc., wie daarop kunnen worden aangesproken, en of vergunningverlening een optie is en zo ja, onder welke (financiële) voorwaarden.

Daarnaast houden gemeenten zich veelvuldig bezig met de vraag of de persoonlijke situatie van een woningzoekende reden is voor het verlenen van voorrang bij het verkrijgen van een huurwoning, dat zijn de zogenaamde urgentiezaken. Bovengenoemde zaken worden vaak bij de bestuursrechter uitgevochten.

Op deze cursus krijgt u inzicht in de meest recente jurisprudentie met betrekking tot de Huisvestingswet. U bent in één middag weer helemaal op de hoogte!

 

Programma

12.00 uur Ontvangst met inlooplunch
12.30 uurDe nieuwe Huisvestingswet: actualiteiten en jurisprudentie - deel 1
14.30 uurKoffie- en theepauze
14.45 uurDe nieuwe Huisvestingswet: actualiteiten en jurisprudentie - vervolg
16.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Holiday Inn RAI Amsterdam
De Boelelaan 2
1083 HJ Amsterdam