0
 

Wout-Jeroen Leenders

Advocaat


 

Introductie

Wout-Jeroen Leenders heeft Nederlands recht gestudeerd in Amsterdam en werkt als advocaat bij Hielkema & Co. Hij heeft als senior jurist/coördinator gewerkt van een team juridische zaken binnen de gemeentelijke overheid. In die functie heeft hij nauw samengewerkt met burgemeesters en wethouders in gevoelige juridische kwesties.


 

Cursussen


Actualiteiten Nieuwe Huisvestingswet

Veel gemeenten lopen aan tegen issues als woningdelen, Airbnb (overlast), woningsplitsen, kamerverhuur en bed & breakfast terwijl dat niet altijd toegestaan is volgens de gemeentelijke huisvestingsverordening. In steeds meer gevallen leidt dit tot bestuurlijke boetes. Er moet echter een wel een wettelijke grondslag voor zo'n boete zijn en de grenzen zijn niet altijd duidelijk. Hier gaat het nog wel eens mis...  Dit heeft geresulteerd in een groot aantal uitspraken van rechtbanken, met name van de rechtbank Amsterdam en van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. De uitspraken hebben betrekking op de uitleg van de Huisvestingswet en de gemeentelijke huisvestingsverordeningen, en gaan over de vraag wanneer sprake is van woningonttrekking, kamerverhuur, samenvoeging etc., wie daarop kunnen worden aangesproken, en of vergunningverlening een optie is en zo ja, onder welke (financiële) voorwaarden. Daarnaast houden gemeenten zich veelvuldig bezig met de vraag of de persoonlijke situatie van een woningzoekende reden is voor het verlenen van voorrang bij het verkrijgen van een huurwoning, dat zijn de zogenaamde urgentiezaken. Bovengenoemde zaken worden vaak bij de bestuursrechter uitgevochten. Op deze cursus krijgt u inzicht in de meest recente jurisprudentie met betrekking tot de Huisvestingswet. U bent in één middag weer helemaal op de hoogte!

Wout-Jeroen Leenders

Advocaat

do 4 april 2019
Amsterdam
12.30 - 16.45 uur
495,-
4 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus