0
 

Ons aanbod van webinars Corona en de juridische gevolgen

17 Resultaten

 

De Zieke Werknemer: Loondoorbetalingsverplichting

Actueel: Incl. Loondoorbetalingsverplichting bij Corona

Sinds 1 januari jl. is er nieuwe wetgeving over de risicoverdeling werkgever en werknemer voor de loondoorbetalingsverplichting (en de NOW!). De loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld nu tijdens de Corona crisis. In één uur geeft Ellen de Groot duiding aan de complexe vraagstukken hierover. Zij behandelt o.a: Recht op loondoorbetaling bij oproepkrachten? Loon in het derde ziektejaar bij sancties werkgever? Wettelijk minimum of hoger? Wijziging art. 7:628 over risicoverdeling loon bij niet werken. Wat betekent het schrappen van 7:627 in het licht van de Corona crisis? Wat is de invloed van de NOW op de risicoverdeling werkgever en werknemer en de loondoorbetalingsverplichting? Schrijf u nú in!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

Zieke werknemer: Re-integratieverplichtingen (tijdens corona tijdperk) en loonsancties

Re-integratie is vaak al ingewikkeld, Corona maakt het nog een stuk complexer!  Wat moet een werkgever doen aan re-integratie als een werknemer niet (goed) kan re-integreren door de Corona crisis? Wat kan van een werknemer verlangt worden tijdens deze Corona crisis? Mag een werkgever een loonstop of loon-opschorting opleggen? Wat zijn de sanctie mogelijkheden? Moet een werknemer bereikbaar blijven in het kader van de re-integratieverplichtingen? U krijgt van Ellen de Groot uitleg over het gehele re-integratie en loonsanctie proces (ook in normale omstandigheden) en specifiek tips over wat te doen aan re-integratie tijdens de Corona crisis. Schrijf u nú in voor dit webinar van 1 uur!

mr. Ellen de Groot

Ellen de Groot is kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 NEVOA
79,-

Corona op de Bouwplaats

Wie draagt bij bouwprojecten mogelijke extra kosten als gevolg van de corona-crisis? Is dat de aannemer of de opdrachtgever? Waar hangt dit vanaf? Wie is verantwoordelijk voor mogelijke termijnverlenging? Voor wiens rekening zijn de kosten als gevolg van de verplichte 1,5 meter afstand en de daaruit voortvloeiende problemen? En hoe zit het met problemen van leveranciers? En werknemers die terug zijn gegaan naar hun land van herkomst? Zieke zzp-ers? Biedt boek 7 hiervoor oplossingen? Of vindt u de antwoorden in de UAV 2012 en/of UAV-GC 2005 ? In het nieuwe webinar Corona en de Bouwplaats bespreekt mr. Frank van Cassel-van Zeeland deze nieuwe actuele materie.

mr. ir. Frank van Cassel-van Zeeland

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

Corona en Bestuursrecht

De verspreiding van het Coronavirus brengt veel bestuursrechtelijke vragen met zich mee. Wie trekt aan de touwtjes in deze crisis?  Zijn dat de voorzitters van de veiligheidsregio's? En spelen de burgemeesters van gemeenten ook nog een rol? Hoe zit het met de noodverordeningen? Wat is de basis hiervan en hoe worden deze gehandhaafd? Wie heeft op welke grond de bevoegdheid om bijeenkomsten en evenementen te verbieden? Vallen daar ook demonstraties en godsdienstige samenkomsten onder? Wat is de reikwijdte van deze besluiten? En hoe kan eventuele schade als gevolg van een noodverordening worden verhaald?  In het nieuwe webinar Corona en Bestuursrecht bespreekt Annet Blokhuis deze ingewikkelde materie. De eerste jurisprudentie over de noodverordening is een feit: bent u al op de hoogte?

mr. Annet Blokhuis

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

Is Corona een onvoorziene omstandigheid?

Als producten en diensten niet (op tijd) kunnen worden geleverd is er soms sprake van overmacht. Maar wat gebeurt er als een contractspartij geen beroep op overmacht kan doen, omdat nakoming nog wél mogelijk is? Kan een beroep op onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW een oplossing zijn? Wanneer is er sprake van onvoorziene omstandigheden? En wanneer is een beroep op onvoorziene omstandigheden succesvol? Hoe vult u de redelijkheid en billijkheid als genoemd in art. 3:12 BW in? Wanneer is er sprake van een ernstige verstoring van de waardeverhouding? Kunt u uit de jurisprudentie uit de krediet-crisis een aanknopingspunt vinden? Wanneer kiest u voor wijzigen en wanneer voor ontbinden van de overeenkomst? En welke voorwaarden zou een rechter hieraan kunnen stellen? In het webinar "Is Corona een onvoorziene omstandigheid?" bespreekt mr. Rob Klein het leerstuk van de onvoorziene omstandigheid. De eerste lagere jurisprudentie over betalingsonmacht met een beroep op de corona-crisis is een feit: het niet-betalen van de huurpenningen met een beroep dalende inkomsten als gevolg van de corona-crisis wordt door de rechter niet geaccepteerd. Geen onvoorziene omstandigheden dus!

mr. Rob Klein

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wordt na de Corona crisis zeer opportuun. Schuldenaren krijgen de mogelijkheid te saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord. Zo'n akkoord is bindend voor alle schuldeisers. Ook als deze niet akkoord zijn gegaan. Nieuw is dat dit buiten faillissement of surseance kan plaatsvinden. Dit nieuwe herstructureringsinstrument heeft dus verstrekkende gevolgen. Neemt u nu al kennis van deze nieuwe wetgeving door het volgen van dit webinar van één uur, voor u weer te druk bent. Uw docent is advocaat Thomas Bil van Resor. Schrijf u nú in!

mr. Thomas Bil

Advocaat bij Resor

april 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
89,-

Reorganiseren en de NOW

Actueel: Nieuw!

Gaan reorganiseren en de NOW samen? Wanneer kan een werkgever een boete krijgen als beide trajecten naast elkaar lopen? Wat is er wel mogelijk? Advocaat Cathelijn Derks (Sterc Advocaten) vertelt u op dit webinar in een uur hoe een reorganisatieproces arbeidsrechtelijk verloopt en wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn. Bovendien staat ze stil bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van Corona. Schrijf u nú in!

Cathelijn Derks

april 2020

Online
1 NOvA PO
79,-

De NOW regeling: van aanvraag tot beslissing

Werkgevers kunnen vanaf 6 april daadwerkelijk gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling is op een aantal punten complex. Arbeidsrecht specialist Esther van der Meulen (advocaat bij Lexence) legt u aan de hand van vragen die zij zelf van ondernemers gekregen heeft uit waar u op moet letten. Aan de orde komt: aanvraag en voorwaarden; omzet en loonsom; uitleg van de formules; een rekenvoorbeeld; veel gestelde vragen en antwoorden; bedrijfseconomisch ontslag of de NOW; beslissing UWV. U bent in een uurtje weer helemaal bij. Schrijf u direct in!

mr. Esther van der Meulen

Advocaat bij Lexence

april 2020

Online
1 NOvA PO
89,-

Meer resultaten (+9)