0
 

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 2021 - deel 1

Etzel van Dooren

Universitair docent Radboud Universiteit Utrecht

oktober 2021

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
89,-
 
 

Preview

 

Inhoud

Actueel: In één uur op de hoogte van de belangrijkste Ondernemingsrecht uitspraken van 2021!

Bent u op de hoogte van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke uitspraken van het voorjaar van 2021? U krijgt in dit eerste deel van Etzel van Dooren, universitair docent aan de Universiteit Utrecht op dit webinar in één uur uitleg over de praktische toepassing hiervan.

 
 

Ook interessant voor u?


Actualiteiten Maatschap en VOF

Maatschappen en VOF's brengen allerhande problemen met zich mee, vooral bij het toe- en uittreden van vennoten. Het is, naar huidig recht, een contractuele samenwerkingsvorm. Bij het aangaan van de samenwerking wordt er een gemeenschap gecreëerd in de zin van Boek 3 van het BW. In dit webinar brengt professor mr. Kid Schwarz  de problemen in kaart. Hij besteedt aandacht aan recente rechtspraak en de plannen om tot een nieuwe wettelijke regeling te komen. Speciaal aanbod! Voor slechts € 199,- in plaats van €237,- kunt u naast dit webinar ook de andere 2 webinars van Kid Schwarz volgen: Maatschap nieuwe stijl of Flex BV als samenwerkingsverband + de CV nieuwe stijl: recente rechtspraak en ontwikkelingen in wetgeving.

Kid Schwarz

Professor

november 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

De CV nieuwe stijl: recente rechtspraak en ontwikkelingen in wetgeving

In dit webinar gaat prof. mr. Kid Schwarz in op de ontwikkelingen in rechtspraak, die het de commandiet tegenwoordig veel eenvoudiger maakt om zijn positie binnen de CV te beschermen tegen opportunistisch handelen van de beherend vennoot. Hoe werkt dit precies? Ook bespreekt de docent de plannen van de wetgever die de CV erg aantrekkelijk maken, ook als rechtsvorm in concurrentie met de BV. Speciaal aanbod! Voor slechts € 199,- in plaats van €237,- kunt u naast dit webinar ook de andere 2 webinars van Kid Schwarz volgen: Maatschap nieuwe stijl of Flex BV als samenwerkingsverband + Actualiteiten Maatschap en VOF.

Kid Schwarz

Professor

november 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-

Maatschap nieuwe stijl of Flex BV als samenwerkingsverband

De maatschap is een rechtsvorm in beweging. Het is nu nog een contractuele samenwerkingsvorm die, in de nabije toekomst, als rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden ingericht. Belangrijke wijziging is dat maten dan ook naast de maatschap aansprakelijk zijn. Sinds de wijziging van het BV-recht bij de flexibiliseringsoperatie, is de BV beter geschikt als rechtsvorm voor een maatschapsachtig samenwerkingsverband. Welke keuze moet u dan maken: maatschap (nieuwe stijl) of (flex) bv? In deze cursus is de aandacht gericht op het vormgeven van de BV in het kader van zo’n samenwerking a la de maatschap. Prof. mr. Kid Schwarz leert u wat de voor- en nadelen zijn van zo’n structuur, in vergelijking met de voor- en nadelen die het maatschapsrecht nu en in de toekomst biedt.

Kid Schwarz

Professor

november 2020

Online
1 NOvA PO
/
1 KNB
79,-