0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

De Zieke werknemer bij langer durende ziekte en arbeidsongeschiktheid

U krijgt op deze nieuwe actualiteitencursus heldere uitleg over de juridische aspecten van een langer durende ziekte en de eventueel volgende arbeidsongeschiktheid. Speciale aandacht dus voor de civiel- en sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten gedurende het 2e ziektejaar. Verder is er focus op re-integratieverplichtingen van werkgever én werknemer, de vangnetregeling, geschillen met de Arbodienst en werkgeversverplichtingen ná 104 weken ziekte. Uw docent is de in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en letselschade gespecialiseerde advocaat Nardy Desloover.

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Alimentatie: jurisprudentie, recht én rekenen

Agnes van Wieren neemt u aan de hand van recente jurisprudentie mee in de lastige en steeds veranderende wereld van het alimentatierecht- en rekenen. De forfaitaire woonlast is makkelijk, geeft minder discussie (toch?), maar voelt niet steeds rechtvaardig. Hoe zit het met de forfaitaire woonlast partneralimentatie? Deze en nog veel meer lastige vraagstukken komen tijdens de cursus ruim aan bod. Schrijf u direct in en u bent weer helemaal up to date!

Door Onno Knotter

Lees verder

De Eigen Woning bij Echtscheiding

De situatie op de woningmarkt in Nederland is onzeker. De hypotheekrente stijgt en de huizenprijzen dalen. Voor mensen die willen gaan scheiden kan de echtelijke woning een groot probleem worden. Docent Frank van den Barselaar gaat in deze cursus onder andere in op deze ontwikkelingen: economische toedeling van de woning met uitgestelde juridische levering; schuldig blijven overbedelingsschuld: voorwaarden en gevolgen voor belastingheffing en toeslagen; vervreemding onder voorwaarden en de nieuwe faciliteit hiervoor in de overdrachtsbelasting; inwonen bij derden en de gevolgen hiervan voor fiscaal partnerschap en toeslagen. Financiële hulp van derden: invulling en gevolgen. Investeren in woningen als belegging en de plannen voor ontmoediging hiervan. Wat zijn de actuele ontwikkelingen voor woningen die niet als eigen woning kwalificeren, bijvoorbeeld verhuurd onroerende goed? Welke maatregelen worden overwogen door de wetgever en wat betekenen deze voor de scheidingspraktijk? Wilt u ook duidelijkheid over bovenstaande thema's? Schrijf u dan nu in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Jeugdrecht: de nieuwe regels van 1 januari 2023 in de praktijk

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht. De toegenomen maatschappelijke aandacht voor de rechtsbescherming van ouders, pleegouders en kinderen, heeft geleid tot nieuwe regels: per 1 januari jl. kunnen ouders bij zaken rond gezagsbeëindiging kosteloos rechtsbijstand krijgen van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Deze regeling geldt binnenkort ook bij uithuisplaatsingen. Bent u op de hoogte van alle jurisprudentie en regels omtrent deze gecompliceerde materie? Kunt u deze cliënten adequaat bijstaan? Ook zijn er belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van de 'aanvaardbare termijn’ en het perspectiefbesluit. In deze cursus bespreekt mr. Liesbeth de Beij, raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch, zowel de basis van het civiele jeugdrecht als ook de recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak. U bent in één middag weer op de hoogte.

Door Onno Knotter

Lees verder

Praktijkcursus Vorderingen bij Wanprestatie

Een contractspartij schiet tekort in de nakoming van een contractuele verplichting. Welke acties heeft de wederpartij als schuldeiser? Tijdens deze nieuwe Praktijkcursus bespreekt Jaap Dammingh (hoofddocent Universiteit Nijmegen) welke vorderingen de schuldeiser met succes tegen zijn wanpresterende wederpartij kan instellen. Denk hierbij aan schadevergoeding op grond van wanprestatie, ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van contractuele boetes, eventueel alsnog behoorlijke nakoming vorderen etc. Ook is er uitgebreid aandacht voor procesrechtelijke aspecten zoals de verdeling van de stelplicht en de bewijslast. Verder behandelt Jaap Dammingh de leerstukken opschorting, schuldeisersverzuim, de wettelijke verzuimregeling en de klachtplicht. Uiteraard krijgt u diverse ‘tips & tricks’ voor uw praktijk. Deze cursus is een aanrader voor iedere advocaat (jurist) die werkzaam is in de civiele contractspraktijk.

Door Onno Knotter

Lees verder

Actualiteiten Erfrecht

Wilt u in één middag een praktische update van de belangrijkste ontwikkelingen op het erfrecht? Prof. mr. Fons Stollenwerck brengt u op de hoogte.

Door Onno Knotter

Lees verder

Masterclass Vermogensafwikkeling in het Familierecht: Verdelen, Verrekenen en Vergoeden

In deze nieuwe Masterclass besteedt Bart Breederveld op hoog niveau specifieke aandacht aan de gevolgen voor het vermogen van echtgenoten en samenwoners bij het uit elkaar gaan. Bart Breederveld bespreekt hierbij de actuele ontwikkelingen op het gebied van het relatievermogensrecht. Speciale aandacht is er voor het onderscheid tussen de vermogensrechtelijke verhouding tussen gehuwden en samenwoners en de gevolgen daarvan. Uiteraard bespreekt hij de gevolgen van HR 7 oktober 2022!

Door Onno Knotter

Lees verder

Praktijkmiddag De Afwikkeling en Vereffening van Nalatenschappen

De meeste problemen in het erfrecht ontstaan in de afwikkeling. Het aantal procedures neemt nog steeds toe. In één middag krijgt u van Fons Stollenwerck duidelijkheid over onder andere de volgende belangrijke issues bij de afwikkeling van een nalatenschap: over welk vermogen gaat het eigenlijk? Hoe werkt een uitdelingslijst? Welke rechten heeft welk (stief)kind? Wat zijn de bevoegdheden van een executeur en van een vereffenaar? Wanneer en hoe eindigt de taak van de executeur? Hoe worden alle belangen van alle crediteuren en erfgenamen in het oog gehouden? Wordt er niemand benadeeld? Zijn de kosten van vereffening preferent of niet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de executeur? Welke valkuilen kunt u in uw praktijk tegenkomen én vermijden? In de Praktijkcursus De Afwikkeling en Vereffening van Nalatenschappen leert u van Prof. mr. Fons Stollenwerck hoe u praktisch en effectief kunt optreden in de afwikkeling van een nalatenschap.

Door Onno Knotter

Lees verder

De Warmtewet in het kader van Duurzame Energieprojecten

De juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Door Administrator

Lees verder

Masterclass Aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel

Heeft u ook regelmatig met conflicten rondom aandeelhoudersovereenkomsten en statuten te maken? Zijn uw modellen up-to-date met de meest recente jurisprudentie? Onder deskundige leiding van Arnaud Wilod Versprille loopt u door een aandeelhoudersovereenkomst, artikel voor artikel. De laatste inzichten over de integrale opzet van een aandeelhoudersovereenkomst komen aan bod. Maar ook de optimale samenhang tussen een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Het model krijgt u mee!

Door Onno Knotter

Lees verder