0
 

Blogs van onze docenten

Actualiteiten en opinie

 

AI: de juridische aspecten

De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel. Voor u als jurist is het belangrijk om bij te blijven. Dat kan in 2 uur op de online actualiteitencursus 'AI: de juridische aspecten'. De in o.a. deze materie gespecialiseerde docent Vonne Laan praat u in 2 uur volledig bij over het huidige wettelijk kader: waar moeten organisaties nu rekening mee houden wat betreft AI? Daarnaast behandelt ze de nieuwe AI Act die eraan komt: wat voor nieuwe vereisten brengt de AI Act met zich mee? Hoe bereidt u uw cliënten hierop voor? Uiteraard ook aandacht voor AI en privacy: toepassing van de AVG bij AI, AI en auteursrecht: ontwikkelingen en rechtspraak en AI en contracten: aandachtspunten en tips. Vonne Laan bespreekt de juridische punten aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden, waaronder over ChatGPT. Ook de recente rechtspraak op het gebied van AI komt aan bod. Kortom: in 2 uur bent u weer up to date: schrijf u nu in!

Door Onno Knotter

Lees verder

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Door Administrator

Lees verder

Live online cursus De Wwft voor Advocaten

De Wwft brengt voor u als advocaat zware verplichtingen met zich mee. U heeft dan ook van de NOvA een opleidingsverplichting. In deze live online cursus (2 PO) behandelt specialist Arnaud Booij met u onder andere de het systeem van de Wwft en de toepassing van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Wat is witwassen? Welke verplichtingen volgen uit de Wwft? Hoe gaat u om met grensgevallen? Wanneer en hoe doet u cliëntenonderzoek? Hoe gaat u om met UBO problematiek? Hoe stelt u risicoprofielen op en hoe monitort u transacties? Hoe stelt u een compliant Wwft beleid en interne procedures op? Wat zijn ongebruikelijke transacties en hoe/wanneer meldt u deze? Wat houdt handhaving van de Wwft in: beboeting en sancties? Kortom: in 2 uur bent u weer helemaal up to date over de Wwft én heeft u aan uw opleidingsverplichting van de Orde voldaan. Deze cursus is live online. U kunt deze dus vanaf uw eigen werkplek volgen.

Door Onno Knotter

Lees verder

Patroonscursus: praktisch en voordelig vanaf uw eigen werkplek 2 keer 3 uur online cursus

Actueel!  Sinds 1 oktober 2020 is een patroonscursus verplicht voor elke patroon die een stagiaire gaat begeleiden. Deze cursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon kan worden goedgekeurd door het patronaat. Daarnaast is de beroepsopleiding met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In deze goed gewaardeerde cursus komen de belangrijkste elementen aan bod waar u als patroon en begeleider van stagiaires mee te maken krijgt. Daarbij leert u alles over de eisen van de NOvA waaraan de stagiaire en de patroon “nieuwe stijl” dienen te voldoen. Schrijf u snel in!

Door Administrator

Lees verder

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Door Administrator

Lees verder

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Door Administrator

Lees verder

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Door Administrator

Lees verder

Nieuwe wetgeving Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (CV en FGR)

Op 26 oktober jl. is het wetsvoorstel 'Aanpassing Kwalificatiebeleid (buitenlandse) rechtsvormen' door de Tweede Kamer goedgekeurd. Inwerkingtreding is zeer waarschijnlijk 1 januari as. De hoogste tijd om te begrijpen wat de consequenties zijn voor uw cliënten. De gevolgen voor bestaande beleggings-, 'privacy'-structuren, familiefondsen en vermogende particulieren zijn namelijk groot: => een commanditaire vennootschap of andere personenvennootschap is voortaan altijd transparant voor Nederlandse fiscale doeleinden, d.w.z. niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting; => In plaats daarvan worden de vennoten vanaf 1 januari 2025 rechtstreeks belastingplichtig voor hun aandeel in het resultaat van de personenvennootschap (vennootschaps- dan wel inkomstenbelasting, afhankelijk van de omstandigheid of de participant een lichaam dan wel een natuurlijk persoon is). Deze regel gaat ook gelden voor buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met een Nederlandse personenvennootschap; => familiefondsen, in de vorm van een fonds voor gemene rekening, zullen veelal niet meer als ‘open’ en daarmee belastingplichtig voor de VPB kwalificeren. De bezittingen en schulden van het fgr worden vanaf dat moment rechtstreeks aan de participanten toegerekend. Bestaande beleggings- en ‘privacy’-structuren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een open (VPB-plichtige) CV of FGR, moeten tegen het licht gehouden worden. In deze live online cursus krijgt u zowel van een notaris - Jan Willem Schenk - als van een fiscalist - Jeroen Peters - beiden van HVK Stevens, heldere uitleg over de betekenis van dit wetsvoorstel voor uw praktijk. Ook krijgt u inzichten over wat u uw klanten kunt adviseren.

Door Onno Knotter

Lees verder

Live Online Cursus Actualiteiten Bedrijfseconomisch Ontslag

Er zijn veel actuele ontwikkelingen over bedrijfseconomisch ontslag via UWV. Bijvoorbeeld de 3 nieuwe sets Uitvoeringsregels, die gelden sinds 1 april 2023. Bovendien dreigt het aantal reorganisaties flink toe te nemen door o.a. de aanhoudende inflatie, bedrijven die belastingschulden en/of NOW subsidie moeten terugbetalen, etc. Bereid u hier op voor en schrijf u nu in voor deze live online cursus met UWV manager Jan Meijer. In 3 uur bent u weer helemaal up to date: u kunt direct in de middag met de nieuwtjes aan de slag! Jan Meijer bespreekt onder andere met u: - de inhoud van de gewijzigde/aangevulde Uitvoeringsregels per 1 april 2023, waaronder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en collectief ontslag (WMCO); - actuele jurisprudentie rondom bedrijfseconomisch ontslag (A-grond) en de vertaalslag daarvan naar de ontslagpraktijk; - meer 'menselijke maat' bij de uitvoering van de ontslagtaak: wat merkt u hiervan in de praktijk? - de in de Voortgangsbrief van 3 april 2023 door de Minister aangekondigde arbeidsmarkt-maatregelen en de effecten daarvan op onder meer de UWV ontslagprocedure. Kortom: schrijf u nú in en u bent weer helemaal up to date!

Door Onno Knotter

Lees verder

Intervisie: twee keer twee uur online intervisie vanaf uw eigen werkplek

Met ingang van 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht jaarlijks te voldoen aan kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.  In de Online Intervisie van Lexlumen krijgt u van een ervaren gespreksleider én van collega's meer inzichten in uw praktijk. Annemarie de Graaf, ervaren intervisie-gespreksleider (ervaren trainer bij de NOvA) staat garant voor een leerzame ervaring! Deze intervisie is online! Dus geen reistijd! 

Door Administrator

Lees verder