0
 

Turbo liquidatie modellen

 
 

Inhoud

Actueel: De nieuwe wet Turbo liquidatie sinds 15 november jl. in werking!

De Nieuwe Wet Turboliquidatie is op 15 november jl. ingevoerd. Deze wetgeving heeft verstrekkende gevolgen:

=> De Nieuwe Wet Turboliquidatie moet schuldeisers beter beschermen bij turboliquidatie.
=> Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was.
=> Het bestuur van een organisatie wordt verplicht een slotbalans op te stellen.

Heeft u al (nieuwe) modellen:

Turbo Liquidatie Nieuw (sinds 15 november 2023):
Aandeelhoudersbesluit ontbinding BV (turbo met toevoeging nieuwe wet)
Beschrijving art. 2.19b BW

Gewone (lange) ontbindingsprocedure:
Aandeelhoudersbesluit ontbinding BV (gewone procedure)
Advertentietekst artikel 2-23b lid 4 BW 23-08-2023
Plan van verdeling - ontbinding BV
Rekening en verantwoording ontbinding BV

Schaf ze vandaag nog aan en u bent weer up to date!

 

Redactie