0
8 ,4
Gemiddelde
waardering
 

Vastgoed voor Notarieel Medewerkers

mr. Aniel Autar

Notaris bij Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Den Bosch, docent aan de Notariële Beroepsopleiding, oud-bestuurslid en -docent SOMN

ma 10 september 2018
9.30 - 17.00 uur
495,-
Praktijkcursus
Utrecht
6 SOMN
/
6 KNB
 
 

Inhoud

Waar moet u opletten bij het opstellen van de koopovereenkomst, hoever strekt uw belehrungsplicht en hoe verhoudt zich dat met uw geheimhoudingsplicht? Wat is een appartementsrecht precies en waarom zijn de splitsingsakte en splitsingsreglement zo belangrijk? Wat zijn aandachtspunten bij het kadaster? Met welke overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en soms ook aan omzetbelasting moet rekening gehouden worden?

In deze zeer goed gewaardeerde Praktijkcursus Vastgoed voor Notarieel Medewerkers (niveau basis plus) komen niet alleen de juridische aspecten van de notariële vastgoedpraktijk uitvoerig aan de orde, maar ook de belangrijkste fiscale aspecten.

  • Aan welke voorwaarden moet de koopovereenkomst voldoen?
  • Wat is de relaties tussen de koopovereenkomst en de akte van levering?
  • Art. 1:88 BW, wanneer heeft u precies toestemming nodig?
  • Verkoop door executeur of vereffenaar?
  • Omzetbelasting (wanneer is er sprake van nieuw vervaardigd onroerend goed, 10-jaarsregel)
  • Inkomstenbelasting (welke kosten zijn aftrekbaar, eigenwoningreserve)
 

Programma

09.00 uurOntvangst met koffie en thee
09.30 uurKoop en levering

– Aan welke voorwaarden moet de koopovereenkomst voldoen?
– Wat is de relatie tussen de koopovereenkomst en de akte van levering?
– Gebruikelijke garanties
– Betaling van de koopsom; te hoge/lage koopsom; kwijting
– Belangrijkste voorschriften uit de Wet op het notarisambt en de Kadasterwet

11.00 uurKoffie- en theepauze
11.15 uurBijzondere situaties

– Wilsonbekwame verkoper en kantonrechter
– Art. 1:88 BW, wanneer heb je precies toestemming nodig?
– Gescheiden verkoper(s)
– Verkoop door executeur of vereffenaar
– Koper betaalt koopsom met privémiddelen (incl. huidig en komend huwelijksvermogensrecht)
– Baarnsbeslag

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurBeperkte rechten

– Hypotheekakte
– Erfpacht (incl. afkoop canon en afloop erfpachtsrecht)
– Opstalrecht
– Appartementsrecht (splitsingsakte en -reglement, taken en bevoegdheden VvE, aansprakelijkheid betaling contributie)

15.00 uurKoffie- en theepauze
15.15 uurFiscale aspecten

– Overdrachtsbelasting (wanneer 2 procent en wanneer 6 procent?)
– Economische eigendomsoverdracht
– Omzetbelasting (wanneer is er sprake van nieuw vervaardigd onroerend goed, 10-jaarsregel)
– Inkomstenbelasting (welke kosten zijn aftrekbaar, eigenwoningreserve)

17.00 uurEinde
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht