0
 

Structurering van Vereniging en Stichting: taken, bevoegdheden en aansprakelijkheden van bestuurders en toezichthouders bij commerciële en niet-commerciële organisaties

Kid Schwarz

Professor

ma 20 november 2023
10.00 - 13.15 uur
395,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
/
3 PE KNB
 
 

Inhoud

Sinds de invoering van het nieuwe wettelijk governance-model bij Vereniging en Stichting (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, in werking 1 juli 2021) is er flink wat veranderd. Bijvoorbeeld:

  • de wijziging in de taakstelling voor bestuur en toezichthouders,
  • de invoering van een veranderde tegenstrijdig belang regeling bij de vereniging en een geheel nieuwe regeling bij de stichting,
  • de begrenzing van de stemtoekenning in het bestuur van stichtingen,
  • maar vooral ook aan de veranderde aansprakelijkheid bij bestuurders en toezichthouders.

Zo is vanaf dat moment iedere Raad van Toezicht een Raad van Commissarissen geworden, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor het risico- en aansprakelijkheidsprofiel, is art. 2: 248 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing op bestuurders en toezichthouders (ook) bij de niet-commerciële organisatie en is de aansprakelijkheid van die functionarissen ook fors toegenomen wanneer een niet commerciële organisatie gehouden is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening van Titel 9. Tenslotte ook speciale aandacht voor de invoering van de one-tier board bij vereniging en stichting. Wat betekent deze nieuwe wetgeving in de praktijk? Wilt u in slechts 3 uur live online vanaf uw eigen werkplek een update van Kid Schwarz? Schrijf u dan nú in!

 

Programma

9.55 uurOpening Zoom omgeving
10.00 uurStart cursus
  • de wijziging in de taakstelling voor bestuur en toezichthouders
  • de invoering van een veranderde tegenstrijdig belang regeling bij de vereniging en een geheel nieuwe regeling bij de stichting
11.30 uurPauze
11.45 uurBegrenzing stemtoekenning en aansprakelijkheid
  • de begrenzing van de stemtoekenning in het bestuur van stichtingen
  • de veranderde aansprakelijkheid bij bestuurders en toezichthouders
13.15 uur Einde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus