0
 

Nieuwe wetgeving Aanpassing Fiscaal Kwalificatiebeleid Rechtsvormen (CV en FGR)

Grote gevolgen voor bestaande beleggings-, 'privacy'-structuren en familiefondsen

Jeroen Peters

Fiscalist

vr 4 oktober 2024
12.00 - 14.10 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
i.a. RB
/
2 NOvA PO
/
zelf aan te vragen NOB
/
i.a. NOAB
/
i.a. NBA
/
2 PE KNB
 
 

Inhoud

Op 26 oktober jl. is het wetsvoorstel 'Aanpassing Kwalificatiebeleid (buitenlandse) rechtsvormen' door de Tweede Kamer goedgekeurd. Inwerkingtreding/overgangsrecht is zeer waarschijnlijk 1 januari as. De hoogste tijd om te begrijpen wat de consequenties zijn voor uw cliënten. De gevolgen voor bestaande beleggings-, 'privacy'-structuren, familiefondsen en vermogende particulieren zijn namelijk groot:
=> Een commanditaire vennootschap of andere personenvennootschap is voortaan altijd transparant voor Nederlandse fiscale doeleinden, d.w.z. niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting;
=> In plaats daarvan worden de vennoten vanaf 1 januari 2025 rechtstreeks belastingplichtig voor hun aandeel in het resultaat van de personenvennootschap (vennootschaps- dan wel inkomstenbelasting, afhankelijk van de omstandigheid of de participant een lichaam dan wel een natuurlijk persoon is). Deze regel gaat ook gelden voor buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met een Nederlandse personenvennootschap;
=> Familiefondsen, in de vorm van een fonds voor gemene rekening, zullen veelal niet meer als ‘open’ en daarmee belastingplichtig voor de VPB kwalificeren. De bezittingen en schulden van het fgr worden vanaf dat moment rechtstreeks aan de participanten toegerekend.

Bestaande beleggings- en ‘privacy’-structuren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een open (VPB-plichtige) CV of FGR, moeten tegen het licht gehouden worden.

In deze live online cursus krijgt u zowel van een notaris - Jan Willem Schenk - als van een fiscalist - Jeroen Peters - beiden van HVK Stevens, heldere uitleg over de betekenis van dit wetsvoorstel voor uw praktijk. Ook krijgt u inzichten over wat u uw klanten kunt adviseren.

 

Programma

11.55 uurOpening Zoom omgeving
12.00 uurGevolgen wetsvoorstel
 • Achtergrond. Wat is het probleem dat men poogt op te lossen c.q. tegen te gaan? Oorzaak ‘hybrid mismatches, maar ook ‘boxhoppen’, m.n. waar het de FGR betreft.
 • Wat regelt dit het wetsvoorstel?
 • CV voortaan altijd transparant, ongeacht wat er in de CV-overeenkomst is geregeld omtrent de toetreding en vervanging van vennoten. Hoe zat het daar ook weer mee?
 • FGR in familieverhoudingen zal veelal niet meer als OFGR kwalificeren.
 • Nieuwe regels voor naar buitenlands recht aangegane/opgerichte, in Nederland gevestigde, lichamen (waaronder doelvermogens, zie definitie in AWR);
 • Overgangsrecht voor OCV’s die hun positie als vennootschapsbelastingplichtige rechtsvorm kwijtraken;
 • Eindafrekening voor VPB, met doorschuifmogelijkheid
 • Eindafrekening in box 2 van de IB, met ruime doorschuifmogelijkheid (verschil met aandelenfusiefaciliteit van art. 4.41-1 jo. art. 3.55 Wet IB 2001)3.
 • Overdrachtsbelasting, dividendbelasting
 • Wat opportunistische kansen, die wetsvoorstel wellicht zou kunnen bieden
13.00 uurAlternatieven voor afscherming van het vermogen in een vennootschappelijke structuur
 • Buitenlandse structuur  -> Complex, kostbaar, kwetsbaar
 • Binnenlandse structuur
 • Biedt de CV nog kansen, maar dan op een andere plek in de structuur?
 • Hoe zit het met verplichtingen uit hoofde van het jaarrekeningenrecht?
 • Naar buitenlandse recht aangegane/opgerichte rechtsvormen, feitelijk bestuurd en geleid vanuit Nederland;
 • Wet op de formeel buitenlandse vennootschap
 • Buitenlandse rechtsvormen, die niet als kapitaalvennootschap kwalificeren en zich ook overigens hier niet hoeven te registreren, omdat ze géén onderneming drijven. Hoe zit het in dat kader met het incorporatiestelsel vs. het ‘siège réel’ systeem?
 • Mogelijkheden om een cv grensoverschrijdend om te zetten in een andere rechtsvorm, zoals een LLP naar Angelsaksich recht, een Kommanditgesellschaft auf Aktien (“KGaA“) naar Duits recht, een Commanditaire Vennootschap op Aandelen naar Curacaos recht, een Commanditaire Vennootschap op Aandelen (“Comm.VA/SCA“) naar Belgisch recht of een Société en Commandite par Actions (“SCA“) naar Luxemburgs recht.
14.10 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus